سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم . مولانا

سه شنبه ۴ تير

نیره جهان بین

وقتی لب‌ها در حال بافتنند...
۳۳ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

آرزوی لمس لب هایت
۶۱ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

دردم را تو بهتر می فهمی
۹۹ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

غرقِ دردریایی رسوایی خویشم
۱۸۸ بازدید     ۶۷ نظر

ادامه شعر

آرش هاشمی دزکی

تو آمدی و مرا با خودت بردی... بدون تو یک سو... بدون جان چه کنم؟
۳۰ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

نسترن کوشکی(پاییزی)

میرم پا فراتر بنهم
۸۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

زمان بخواب رود چشمم خیر بماند
۱۱۴ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

میان گرسنه گان گم می شود نفس کشیدن را
۸۱ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

هستم به خاطر تو عاشقی دیوانه ام چون مادرم
۱۳۷ بازدید     ۴۳ نظر

ادامه شعر

آرش هاشمی دزکی

تو در شکار نور خبره ای و من از تبار تاریکی...
۳۷ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

می خواهم مهربانی هایم را به پایت بریزم
۱۳۴ بازدید     ۵۵ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

چهره اش زیر غبار غم گم شده بود
۱۰۴ بازدید     ۴۵ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

دیدم جوانی کاج های طلایی را
۹۱ بازدید     ۵۱ نظر

ادامه شعر

نسترن کوشکی(پاییزی)

بگذار با من خسته
۵۹ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

آرش هاشمی دزکی

با یاد تو...
۲۸ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

رازمن درسکوتِ شماست
۱۰۱ بازدید     ۳۷ نظر

ادامه شعر

علی صادقی

دلش حتی واسه گربه ها هم میسوخت!
۴۲ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

زخمِ کاری می زنی بر قلب من
۱۶۳ بازدید     ۷۶ نظر

ادامه شعر

نسترن کوشکی(پاییزی)

در عمق هیاهو در میان
۹۵ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

تغیهای کوچه را جارو می کند پابرهنه ها راحت راه میروند!
۱۶۵ بازدید     ۷۷ نظر

ادامه شعر

مهدی تنهائی

من از بیگانگان عبوسی می ترسم...که هماره در کمین نشسته اند...
۱۰۴ بازدید     ۴۴ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

هیچ ماهی زنده ایی آسوده روی آب نمی خوابد
۱۴۲ بازدید     ۹۲ نظر

ادامه شعر

عَلیّان موزیک

آری خواهم مُرد و آن روز همه واقعا نگرانند...
۶۶ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

هرگز....دوست نداشتن ات راحس نکردم
۱۲۹ بازدید     ۴۲ نظر

ادامه شعر

نسترن کوشکی(پاییزی)

شب میشد،همه جا
۸۵ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

حالا که طلوع سرخ آفتاب دمید
۲۴۴ بازدید     ۱۳۲ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

کلمه ی دوست دارمت را می شنوم
۱۱۲ بازدید     ۴۸ نظر

ادامه شعر

آرش هاشمی دزکی

فریب عاشقانه
۴۰ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

انباشته شدغم درپستوی دلم
۱۳۱ بازدید     ۵۷ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

حک می کنم روی گرانترین سنگ
۴۳۰ بازدید     ۶۰ نظر

ادامه شعر

آرش هاشمی دزکی

مرا ز بوسه هایم نفهمیدی... این واژه ها چه پر توقع اند...
۴۶ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

من به پای تو سوختم مسافر
۲۱۹۴ بازدید     ۴۳ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

قلبِ کدام شاعری را اینگونه سوزانده ای؟
۱۲۰ بازدید     ۴۸ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

رویاهایم ستودنیست
۱۴۸ بازدید     ۵۲ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

شهر دلم را زیر پایت می گذارم....
۱۷۹ بازدید     ۷۱ نظر

ادامه شعر

نسترن کوشکی(پاییزی)

یکی بیاید و به این از خدا بی خبرها
۱۱۵ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

عشق دراعماق شعرم موج می زند
۱۶۰ بازدید     ۵۰ نظر

ادامه شعر

نسترن کوشکی(پاییزی)

به من بیاموز زندگی کردن را
۱۳۵ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

پنجره ی قلبم را می گشایم به روشنایی نگاهت
۱۶۹ بازدید     ۵۵ نظر

ادامه شعر

شقایق خوش طالع

گویی سالهاست این سرزمین آکنده از پرتوهای پر مهر هور بوده است و مهربانی در گور خفته.
۴۸ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

نسترن کوشکی(پاییزی)

پر رنگ ترین تیتر همین بود
۸۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

خواهم رفت از جمع مهر و ماه و ستارگان...
۱۳۰۹ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

نسترن کوشکی(پاییزی)

میکند هر دم از این کوچه
۱۱۱ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

استاد نجیبی بود مادر
۱۴۴ بازدید     ۴۷ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

قطره قطره می چکد بر زمین همچون مرواریدعلتان
۱۵۹ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

رویاهایم دور ریختنی نیست
۱۷۹ بازدید     ۵۰ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

حلالت باد گذر جوانی ام
۲۰۰ بازدید     ۷۱ نظر

ادامه شعر

مهرداد شیدای سمنانی (مهدی انصاری سمنانی)

(چکیده:) «رقص، و موسيقی پرندگان» (نثر ادبی) هنوز سیّال بودم که آسمان، رخت شبانۀ خود را پوشید...
۵۰۱ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

کرسی نشینِ کویِ دلدار
۱۷۲ بازدید     ۵۱ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

نقش بزن با قلمت نام مرا
۱۹۳ بازدید     ۴۴ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

بهارسبز رابا تمام زیبایی
۲۲۸ بازدید     ۵۴ نظر

ادامه شعر

بهزاد ساوانا

ولی اگر به دنیا می آمدم بودم تا به تو بگویم چقدر دوستت دارم
۵۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

بنگارید واژه های تازه را...
۱۹۱ بازدید     ۵۴ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

اگر تو بنویسی من عاشقانه عاشقانه میمیرم
۲۲۰ بازدید     ۷۳ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

بالالایی ماه می خوابم با غمزه ی خورشید بیدار
۱۵۱ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

مجیدبیگدلی

دل بیقراراست و در تهاجمِ توهّماتِ باران دیده و دل دریده، گریبان را دریده است...
۸۶ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

ترسِ کدام گناهِ عشق ؟ دلهره ی دلت شد؟
۲۰۶ بازدید     ۷۱ نظر

ادامه شعر

رامین مهبودی

یک روز که از ذوق حضورت دست در موی تو بردم
۷۳ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

تو همان ساحره ی ، لولی وش آواره ایی
۱۶۳ بازدید     ۵۰ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

حرف عاشقان را غروب خورشید می زند
۱۹۲ بازدید     ۴۷ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

مثل تیک تک ساعت درحسرت خوابم
۱۹۸ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

این صحرا بهانه ی باران دارد
۱۷۲ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

توریتمِ نگاه منی با نگاهم برقص
۲۲۴ بازدید     ۵۱ نظر

ادامه شعر

مهدي شريفي

مثل هر شب زخم خود را خوانده ام! من الاغ این اناالحق رانده ام! یک ضریح بی نشانم در زمین! یک بقیع گ
۶۶ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

به فراموشی نخواهم سپرد
۱۸۹ بازدید     ۵۷ نظر

ادامه شعر

نسترن کوشکی(پاییزی)

فکر این میزند هردم به سرم
۱۳۳ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

حنجره ی واژه هامی شوم
۲۲۱ بازدید     ۶۹ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

آن سوی دیوار چین
۲۰۶ بازدید     ۴۴ نظر

ادامه شعر

پیمان بهجتی

‌گاه برای زیبا ماندن باید رفت...
۴۶ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

محمدرضا بیدشکی (هیوا)

تو ثمره‌ی لبخند خورشیدی و من زاده ی سرمای پاییزم،تو تلالو خورشیدی ومن خزان برگ ریز پاییزم....
۲۰۸ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

لباس نا مردمی را د ر آورید
۲۰۸ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

دستِ جهان را در دستم می گیرم
۱۴۳ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

مهدی تنهائی

باران را دیدی چه مشتا قانه می بارد....
۱۰۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

کبری یوسفی

این زایش وجود من است
۲۰۹ بازدید     ۴۸ نظر

ادامه شعر

مجموع ۱۵۰ پست فعال در ۲ صفحه

آموزش و نقد شعر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1