سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

جمعه 1 بهمن 1400
  18 جمادى الثانية 1443
   Friday 21 Jan 2022

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

    جمعه ۱ بهمن

    اشعار دفتر شعرِ گیتار بی تار شاعر یزدان ماماهانی

    یزدان ماماهانی

    گـاه از سـر تنـهایـی و سـوگ بـسـیار : دل با غم و غم با دل و هردو غمخوار
    ۳۲ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مردباش‌وبکوب‌مشت به‌رخ نامردی گرگ باش و رها ، تن مده بر قلّاده
    ۳۸ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    زنجیر ؛ گسسته جـوش نمی‌خورد دیگر ما را ز طـوقِ ننـگ ســوا کنیـد ممنـون باید ستمـجو لُنـگ به پـای
    ۳۹ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    از درون خورده و از بیرون مرده‌ایم از درون آشفته از بیرون افسرده‌ایم خسته‌ایم و شکسته‌ایم و گسست
    ۳۶ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    حقیرانی تحقیر حقارت محضند ولی حقیری چو من حقیر معرفت عمر جوان میگذرد امّا به اتلاف ما در جوانی
    ۳۳ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    جـهـان دوّار بـیـدادسـت و گـردانـنـده بیـدادگـر .. عـلیـه جـبـر و اسـتبـداد رُک و بی‌بـاک مـی‌جـنگم
    ۶۰ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    سـوخـتـم ؛ نَم‌نَم کسی یـادم نکـرد روزگــار لــعـنـتــی ، شــادم نـکــرد مـعـرکـه بـرپاسـت ؛ امّ
    ۴۴ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    در دفتـر و دیـوانِ مـجمـوع چشم : چـکامـهٔ اشـک را گریان میخوانـدم ریسه نشو دنبال من اندوه ؛ چون
    ۴۲ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ما درختان سوختهٔ جنگل سوخته یکی شدیم با خارهای آتش پرست نه انکار میتوان کرد نه حاشا لقمهٔ زبا
    ۳۵ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    شـیـری سـر کـفـتـار که تـاج بـگـذارد روبــاه ز گــرگ ؛؛ تـوقّـع بـاج دارد !! اینجاست فقط تخم‌حر
    ۷۱ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    خـوب بـودن تو مـلاک نیکـویی نیست مـعیار کمال همیشه‌خوب ماندن هست
    ۸۰ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    محو حقیقـت شدم ، حاشا شدم لاک غـلـط گــیـر غـلـطـهـا شــدم لاف جـوانـمـردی و منّـت نبـود !! عـ
    ۸۱ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ارزش از دست رفتهٔ دیروز ما ، کجایی؟ فرجام ناسپاس اخذ بی اعتباریست !! باید گذشت و زیپ دهان را کشی
    ۶۱ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    شکایت دارم از خالق جوابم را بده لطفاً چرا ساده دمیدی روح انسانهای بی وجدان
    ۵۲ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مـن گلـی پژمـرده هستم در گلـستان غریـب مــن غــریـبـم در مـیـان آشــنـایـان غــریـب روی بـیلبـو
    ۶۱ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    میروم جایی نباشد اسم و نامی از بشر زندگی کردن میان آدمیزاد اشتباهِ اشتباه
    ۴۳ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    گَـزلـیکت را لـوطی غـلافـش کن که خرابـتم نامرد حکمش ؛ خنجر فروکردن و بریدنسـت زخمی خوردیم بر ر
    ۷۲ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    کشتـه‌هـا داده ، هر آنـکس که گلاویـزش شد عاشقی جنگ نفـیسی‌ست ، شهید می‌خواهد او شکست ، قلب تَرک
    ۷۹ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    جـاذبـه قـانـون جـذبـسـت یا فـرود سیب عشـق‌؟ درک جـذابـیـت از کـشـف نـیـوتــن مـشکـل اسـت
    ۷۳ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بـر مـزاجـم خـوش نـیـامـد روزگـار روزگـارم شــد حــرام ؛ ای زنــدگـی
    ۴۷ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    نَـیَـفـکــن سـایـهٔ دلــرحـمـی بـیـش از زیـادی .. درخـت از سایـهٔ دلـسوزیـش اکنـون زغـالـست فضا
    ۱۲۲ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    دنـیـا مـاننـد کلـوپ بـدنـسـازیـسـت .. اعـیـانـی در وزنِ زور و زر زده دمـبـل گیتی کالبـدی ورم کر
    ۸۷ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    گفتنـد که نقّاشی بکن اوصـاف خود را : تـیغـی فـرو رفـتـه میـان قلـب کـشیـدم
    ۷۹ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    هنـر نیست خانه‌ای ویران کنی آجر به‌ آجر پس : ز ویرانـه بسازی خشت‌ به‌ خشتـی خانـه انـسانی
    ۶۶ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بدشانـس‌تـریـن آدم دنـیا هـستـم
    ۷۸ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    لُـپَـم بـاد کـرد و ورم از غـصّـه خـوری همه پنـداشتنـد که مـن غـذا میخورم رسان بر گـوش مخـاطبـم
    ۵۹ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ســـرتاســرمان چو عنکبوتی ! ریسیــده و کــرده لانه حسرت خــوردی ؛ همــه را تمـام کردی پوشیـــد
    ۶۴ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    روی بـیلبـورد کمـربنـدی شـهر حـک میکنـم : رهگـذر خـوش آمـدی بر غـربتـستـان غـریب
    ۷۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    زخــم لبــهای مــرا ؛ سیـگار میـفهمـد فقط پــارگـی‌هـای مــرا ؛ شلــوار میـفهمـد فقط
    ۶۵ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    با آتش کبریت بسوزد خرمن
    ۶۴ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    شده یادی بکند او که فـرامـوشـت کرد ! من هـمان محـو شـدهٔ حـافظـهٔ او باشـد
    ۶۲ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    خنـدیـدن مـا ؛ سـوز و حـرارت دارد در غـصّـه خـوری دلـم مــهـارت دارد
    ۸۴ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ای مـرگ : روانـمــرگ و دلـمـرده‌ایـم لطـف کـن و از مـردن چیـزی نپـرس غـصّـه فـزونـسـت و درد بیـ
    ۷۶ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ماننـد آبی ؛ تـشنـه را رفع عطش بخـش نگـذار گوینـد آن فـلانی چون لجن بـود گـرچـه بـریـدنـد رشتـهٔ
    ۷۸ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    آنـچـه سبـب دلـخـوشـی مـا بـاشـد قرص و قلـیان و مِـی و ودکا باشـد در تلویزیون ؛ تیـتر شده ، ایـ
    ۸۷ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مـا بد نـشدیـم و بـد نکـردیـم هـرگـز ! چون معتقدیم ؛ عذاب وجدانی هست
    ۱۰۸ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    از خطای خویش ایدل چشم پوشیدن خطاست بی دلیل بر دیگران چون آب جوشیدن خطاست
    ۸۲ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    زمانه ؛ کتابی چـکامست به نظم : چو دست ادیبـش سـروده شـدش
    ۹۲ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    در مسلک لوطی سرشت امری مهمـّست ؛ ابتدا : فـحّاشی و چاقوکشی جرمست و ممنوع و خطا
    ۸۵ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    کرکس صفت زشـت سرشـت فـارغ و آزاد بلـبل صفـت نـیکْ نـهـاد والـه و مـحبـوس از فـوق لـیسـانـس ؛ دیـ
    ۱۰۰ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    آه از سینه برآمد تو خاکستر کن یارب آنکه سبب شد به چشمان ترم
    ۸۴ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بـدبخـتـی ؛ یـکـی دوتـا نبـودش فقـرم شـد اضـافـه بر مـن و تــو مــا مــزبــلـهٔ جــهـالـتــیـم و .
    ۱۰۲ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بنویس قلم گورست دنیا و خوشیهایش آرامش ما را ظلم تبدیل عزا کردش
    ۸۷ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    فقط آینده بـود ، در آتش امروز می‌سوخت! به فردایی که شـد نامـش جهنّـم ؛ سـوگوارم
    ۱۰۶ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    آرزوی شاپرک پروانگی ست ورنه نتوان پیله را انکار شد "قدرتِ افتاده بودن را عزیز: از درخت آموز چون
    ۱۱۰ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    " رفیق مطمئنی دارم آن نامش قلم هست " ( حقیقت را بدانم یا ندانم ، می‌نویسد )
    ۱۰۲ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ما شدیم دلتنگ آنانی که بودند سنگدل سنگدلانی که نبودند هیچوقت دلتنگ ما
    ۸۹ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مــن ؛ بـیــســواد آگــاه فــاقــد ز ادّعــایــم ... دارای درک و فهم و هوش و عـقیـدتی خاص
    ۹۴ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    سیمـرغ بـه درد نمی‌خورد تا وقتی : پـرواز ؛ خــودش بـال شـکسـته دارد
    ۹۶ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    یـکـی ســرمـایـه‌دار ده ریـالــیســت : هــزار مـثقـالـیِ نـیـم مـَن فـروشـست یـکـی بـی‌خـانـمـان
    ۱۶۴ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مـا را چـو نـیاز حـاجـت نامـرد نـیست مرد آنست که بی‌نام و نشان بخشیده
    ۱۰۳ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    خرافات هنـوزم نفـس میکشد ، چون : خـرافـه تـریـن مــردمـان مـن و تـوئیـم ورم کـرد جراحـت الاغ صفـ
    ۱۲۱ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مــن کـاوهٔ داد آفــریــن و یــکّـه تــازم ؛؛ آمـاده بـاش ضـحـّاک میـخـواهـم بـتـازم سـوگنـد بـر
    ۸۸ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    معمائیست پنج حرفی سه حرفش نام شهر گرم دوحرفش نان بی‌نون و مقفیٰ هست با وجدان؟
    ۹۸ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    گـاهـی تـِـم تلـخنـدم و گـاهـی تـِــم لبـخنـد ! آن دلــقـک و بــازیـگــر دیــوانــه ؛ مــنـم مـن
    ۱۳۹ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    نوروز ببین سفرهٔ ما هفت دالست بشمار و بخوان فاجعهٔ احوالست درماندگی و دویدن و دام درد دلواپس
    ۱۲۷ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    نـقّـاش بکـش یـک پـل ؛ بـیـن مـن و تنـهایـی در حـال تمـاشـائیـم او آن ور و ایــن‌ ور مــن
    ۹۸ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    آنـچه خـواهـانـش شـدم یـا آرزو کـردم ؛ نـشـد دشنــه را بـر سـینـهٔ نـامـرد فــرو کـردم ؛ نـشـد
    ۱۵۸ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    هـم از نـیــش عقـــرب رنـجــیـدیــم هــم از زهـــــر دوســــتـی آزردیــــم لاکــردار ، نــامـــ
    ۱۲۹ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    سـی سـال تـمام عمـر به غـفلـت بـگذشـت در داخــل مــنجــلاب و نکــبت بــگذشـت بـــگـذر که چـو بعـ
    ۱۱۵ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    خـــوبــی بـــی حـــد زده زیـــر دلِ : آنکه شـدم دوسـت و گشـت دشـمنـم " هسـت بــه نـوعـی قفـسی
    ۱۰۸ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بــس چشــیـدیـم تــلخـکامـی‌هــای فقـــر بیـشتــر از این وانـمانـدیـم ؛ مـعجــزست در نــــبــود
    ۱۲۸ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بـیـــزارم از لاده‌هــای نـــقّـاش کـه : اســتادنــد در حـرفه‌هـای رنگ‌ کاری بـیـــزارم از واژهٔ
    ۱۲۳ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    دیگر بـه اَتـُم چه احتیاجیست مــا مـرکـز انـفجــار ظلــمیـــم هـــم رعــیـتِ والـی جفـائـــیم
    ۱۳۵ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    چـون بـاغ بــزرگـم نـه در آن هــیـچ درخـتی مــن شهــر وســیعـم کـه در آن نیسـت تــردد
    ۱۳۳ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    مشـو سـنگ و مـزن آسـیب که آه شیـشه میـگیرد مـن از قلـب شکــستــه یا دل گــریـان هــراسـانـم
    ۱۲۸ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    تو به اندازه من رنج کشیدی آیا ؟ یا چو من تلخترین طعم چشیدی آیا ؟
    ۱۴۲ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    امشب شبِ میلادِ ... تنهایی و دل کندن  ای چشم مبارک باد ؛ اشک آمده با زاری
    ۱۲۸ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    قلـبــم ؛ انــبـار مـاتـمــسـت ، ولــی : دیـگر غــم در دلـــم جــا نــمیـشــود
    ۱۲۳ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بــا هــر نــگـرانی ، نـگــرانـتـر نگــرانــم از آن دل غــم‌ دیــده مـکـــرر نـگــرانــم
    ۱۲۴ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    طـوری گــذران کـه بعـد مـرگـت ؛ مـردم افـســـوس خــورنـد کــنـار آرامــگاهــت
    ۱۱۷ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    جایِ خالی سطر زندگی بنویس : زندگی ما پر از جای خالی ست
    ۲۵۴ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بی رمقـم ، پـس مگذار ؛ فـکر کـنم : مــرگ به تـجدیـد فــراش خـواهـشاً
    ۲۴۷ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    ســاز روزگــار بـه حــال مـا کــوک نـبــود وقــتی نسـبت بـه هــم دیـگر دلـخـوریـم
    ۲۳۱ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    بـنــازم مــن بــر آن دشــنـه نـــبُـرّد دســتـهٔ خــود را .. بر آن دوست شـرم بادا باد به نامـردی خ
    ۱۱۱ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    عشق هم بر حسب اَرزست و دگر : گشته گمنام ؛ اسم و رسم عاشقان بسـتگی دارد بـه جیبــت ، زنـدگی غیـر
    ۱۲۱ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

     زندگی مثل شراب ، بدمزه امّـا خوشـگوار رمــز تلــخـی را پیــاله دار میـفهــمد فقـط
    ۱۲۶ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    قیاس اختلاف ما (حسد یا غبطهٔ) بیجاست  من از ناسازگاری‌های نا میزان ناراضی
    ۲۸۰ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    پـشــت ســر مـا لُـغُـــزخــوان کــم زِر زن ایـنــقدر هــم شِــپش ، معیــوب نیـسـتم
    ۲۵۰ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    یزدان ماماهانی

    گُـل جـلوهٔ شـایـسـتهٔ چشــم انـدازیـست گِــل هم که ســزاوار تــوالت ســازیـست
    ۱۶۳ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۱۱۷ پست فعال در ۲ صفحه

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1