سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

هر چه بیشتر به کسی عشق میورزیم ، بیشتر در اسرار هر چیز نفوذ می کنیم . مولانا

سه شنبه ۴ تير

بهرام درویشیان

این شعر به زبان لری سروده شده است گیژه بادیه، وریسایه، اوره سی داره میا
۴۰ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

عبدالله موسوی صالحی

چی رزی زیرِ چِلُم وا بُرگِ تو چوو زیدنه
۵۵ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

عَلیّان موزیک

بورا دَمی ای دلمَه بِلاوِنا بورا که و آرزو و گور بِردیِم نوین (برگرد و کمی دلم را آرام کن برگرد ک
۴۳ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

علی کیهانی (فریاد)

بهار اوماه جومش رنگینه (بهار در حالی که پیراهن رنگینی به تن دارد از راه رسیده است)
۶۸ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

محمد خسروی فرد

(ای ایران)
۱۳۵ بازدید     ۴۶ نظر

ادامه شعر

رامین مهبودی

عشق اِیَر مِن سینمون جا خَش کنه ای دل صاب مردنَه مث لَش کنه ایکنیم داد و هوار کای آسمون چیکنه ای
۱۲۸ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

بهار موسمِ، زِنَه بی یِنَه فصل رستاخیزِ، مُرده دیی یِنَه
۶۰۹ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

تاوْوِسوْ فصلِ، اَفتاوْ وْ گرما فصلِ مهمونیِ، دار وْ درختیا
۵۴۳ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

فصلِ بَلْگ ریزوْ اوْما وِ نَوَرَد پائیز رَسِسَه، وا رخساره زرد
۶۶۸ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

زِمِسوْ فصلِ، یخ و یخ بَنوْ دَ بَن نِمُوْوَه، دِنوْ ریی دِنوْ
۵۰۵ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

کُریا ایی دوره، سی چی چنینَن؟ مِی شوْ چی چوله و جوجه تیغی یَن!
۵۳۲ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

بعضی دخترو، چَنِی خود سَرَن! پِتْیان موْوِرَن، مِری عنترن!
۵۱۹ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

دِ دَسِ جورِ ایی فلک، داد مِی یارِم وِ آسِمو
۵۹۱ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

خدا آیِمِن، خلق کِرد، دِ خَرَّه ناوْوِنِم؛ دونِس، آخِرِش شَرَّه؟
۶۸۵ بازدید     ۵۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

می ها وا یِه گَل، بُوْوِم وِ هوْم را وا یِه گروهی، روْوِم وِ صحرا
۴۲۵ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

جِفتِی تفنگ کَل، خدا وِت بِه یَه کهنه و کارکِرده، دَ گَن تِر نِه یَه
۴۰۵ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

هرکس گَپ ناره، گَپِیْ بَخَرَه ایْما شوْنیاموْن، بی ریْم دِ خَرَه!
۴۶۰ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

خوْشال وِ قدیم وْ چادرنشینی نه آپارتمان وْ کرانشینی!
۴۸۲ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

گُذرِم اوْفتا، وِ کوْه وْ کَمَر بُری گُنج دیی یِم، رنج شو بی ثمر
۳۸۵ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

خوْتِن بَکُشی وْ سی یِت توْوْ نَکَن تُف کوْ وِ دَسیات، که بی نِمَکَن
۴۱۲ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

کِرا نشینی؛ تف دِ مرامت! کِرانشینی؟ سگ نُوُ وِ حالت!
۴۵۵ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

اگرخدا نِزیکَه، چی رگِ گردن؟ سی چی وِ دورِ، کعبه می گردن؟
۳۸۰ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

مِیْها سیْت بوْوِم، سابقه دُوُوْوِن هر چی دِش موْوَن، همه دِرُوُوِن
۴۱۵ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

مرض جدیدی، دچار موْ بِی یَه چِنی نِهاتی، بشر نِهْ ایی یَه
۳۶۱ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

مَغَلی داشتم، زرنگ و زبل همیشه گُل بی، وا تَشِ اِزْگِل
۳۹۲ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

همایون طهماسبی (شوکران)

یِه روز پائیزی، رَتِم وِ مرغزار
۴۰۶ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمد خسروی فرد

و گرمی تاوسو نمیمه داسه – دیم اِ رو در نمای تیکه هناسه
۳۵۸ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

محمد خسروی فرد

دلم رنگ تنو یش رنگ خاکه *** بیمه ژار دنگت پس مه هنا که
۴۱۸ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

معصومه نادری(دختر زاگرس)

دِ ویرِت رَتِمَ دیَ رو دِ ویرِم بِهیلم تا دِ تنیایی بمیرم بییَ دار غمی دِ رونَ ح
۳۴۸ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

فضل الله آبشنگ متخلص به شاعر روستا دوست

چند روزه دلم سی زیتر وتنگه دلم اخو صدامه درارم چی فشنگه دلم اخه مالمو بکنه کوچ بوینم صدای بره
۵۶۴ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

نویدانه

دِلِم بیمارَه=دلم بیمار است
۵۱۰ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

وحید شهپری (آبتین)

غزلی لری بختیاری تقدیم به روح سیاوش وارانه ی شهرام محمدی که با زدن به دل آتش جانش را تقدیم کرد برای
۶۶۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

مسعود غلامحسین زاده (نیکا)

بختیاری بختیاری خیلی ممون نوازه....بختیاری هی در حال آوازه
۵۷۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

آساره جودکی

تنها شعری که به لهجه بالاگریوه نوشته شده..
۵۹۱ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

دِل اَرینِت نیمه مَرگه وَ خیــــــــالِت گیونَه مِه زورِ بی سامونِ عشقِت قور دِل نیشونَه مِه
۹۴۰ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

حمید کامکار

دالِکه:مادر
۷۳۶ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

در سرزمین من هنوز " نِرخ بوس دخترو نرخ زعفرونه "
۷۹۷ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

حمید کامکار

هوا اورهَ دِل مِ غَمی نَ
۷۴۲ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

شُو شَمَکیم سازِ علیسونه بی اَر اَسِـــرِم ریخت نه هَلمونه بی
۱۵۸۸ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

محمد علی ساکی

صحاوه باغم و سي ميوه داغم د چن اول هلارو بيه باغم
۶۲۴ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

وَه کِه گوت عاشقی خو نی ، درو نی دِرو نَگوت ، ولــــــــــی وِه حَرفِ اُو نی *
۲۵۰۲ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

بیَه نومْجا سی چِلَه قَــــوَه وَرِمْ گُم بیَه نَه سَرمَه مِه نَه کُولاو تاجِ سَرم گُم بیَه
۶۸۲ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

مِـه سینَه سِتی سیر اِی گیونیکِم دو بــــــــــیتی وَشِ لَـــکی زِونیکِم
۶۸۲ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

بِــــــــــــــناری بالات کِپو نِمَسه چراخ چــــیمِیلِت سِزونِمَسه *
۸۳۹ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

چیملِت چــوی جوم شراون داریِ دَردیل مِــــــنِ خراون *
۵۸۵ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

مَچِم اِی سینَم اِی رازَه مَمینی اَرینم داخِ تـــُـــ
۷۰۶ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

چِیمِت کولا دلِ ژارِم رِمونی غَمِ عشقت هَتو شارِم شیونی ***
۶۲۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد بیرانوند

چوی اَرگِ بَمِمْ، ویــــــــــرونِ ویرون شویْنْ مِنَه مَکَنْ تمـــــــــومِ اِیرون ***
۵۳۸ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

حیدر امیری جهمانی

ای خدا دنگ ندرار ، دی نیترم نفس کشم
۸۱۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

محمود هواسی(شوریده  دره شهر)

مثنوی طنز لکی
۴۱۴۰ بازدید     ۸۲ نظر

ادامه شعر

محمد درگاهی (سپهر)

هام د شهری که وش گوون دیلرو دوسش دارم مه وا دل و وا جو به لی تا یه کم بووم سی شمو
۲۵۷۲ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

محمد درگاهی (سپهر)

دوس دارم بمونی و هیچ نوئی دم دیر ری لوئت خنه با و هیچ نوئی دلگیر
۷۳۱ بازدید     ۳۶ نظر

ادامه شعر

آموزش و نقد شعر

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
2