سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

سه شنبه ۱۸ مرداد

اشعار دفتر شعرِ معرفت شاعر ادریس علیزاده

ادریس علیزاده

من عاشق آزادی و پرواز در رویای خود دلبسته بر آرامشی مقدور در دنیای خود
۳۱ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

با حضورت ، خواب من چون میپرد هر زمانی که تو را حس می کند
۱۴ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

من باختم در این قمار سهمگین بازنده کل جهان پر ز کین
۳۷ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

تا خویشتن راضی نگردانی به شکل اعتراض هم نسل خود ، هم خویش را در انتظار انقراض
۴۴ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

منو تو آن لحظاتی که به سرکردگی نور بمانیم غفلت از آن پلیدی و دگر خود ز حقیقت زدگانیم
۳۷ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

یک جنگل اگر شود بدون سلطان بی دغدغه، کفتار بخواند فرمان
۳۱ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

اینجا به دور از عاطفه دور از مرام و معرفت روز ها و شب ها فاجعه اینجا سقوط منزلت
۵۶ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

نان خشک مانده در خانه و در زیر زمین بودنش چون یک غنیمت با شرایط چنین
۶۸ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

قصد من از شعر بر آن شد ورود آن چه که دل دادگی ام می سرود
۶۴ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

قصه ای که هر کلامش تلخ بود هر که آنرا می شنید تب می نمود
۵۹ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

من این موجود زشت نو ظهورم را نمی خواهم جنین تازه مولود درون این وجودم را نمی خواهم
۴۹ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

بنا شد سازه هایی که ، بقصد دام ما را بپا چون سست، گویای غم فرجام ما را
۳۱ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

مادام که وابسته معبود پلیدی لعین از خشم تو ، آتش بشود سینه ز کین
۴۷ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

شب است و سوز بادی سرد رسیده‌ از میان ساقه و برگ به گوش مضطرب آلاله ها خمیده درختان، بحال مرگ
۲۵۵ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

کدامین رسم ما زیباست کجای زندگی بر مهربانی دلیل تیرگی در قلب مردم هم از بیرحمی و بی همزبانی
۶۱۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

یک روح خسته ام ، بی رغبت سرودن در شور و حال مستی ، شخصیت فروتن
۵۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

قبله اگر عوض شود در جهت مرام پاک دین شود محبت و عشق نماد آب و خاک
۶۲ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

آدمی دارای قابی در تمام حشر خویش حصر تصویرش کنار زندگی دهر خویش
۶۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

آدمی را چون دو موجود درون سینه است آهووانه خصلتش یا شکل یک گرگینه است
۴۷۳ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

گویی گرفته آسمان این دیار توده های ابرهای چون سیاه مثل تاریکی درون عمق چاه مختصر تابیدن نوری چو م
۷۷ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

تماشا کن نمای بی‌رمق، در قاب رخسارم مرا یک آدم حیران ، بسی بی تاب رفتارم
۱۰۳ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

در بوستان پر گل یک باغبان حاذق یک عاشق به گلها در قامت یک‌خالق
۴۶ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

به شهر من، پر از غم گوش بسپار که بی روح در سکوتی غرق بسیار
۱۵۶۸ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

ما در صف نادانی خود عمر سپردیم در حال و هوای دل پر بغض سرودیم
۷۰ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

چند ارزد رفته ی عمر ز کردار صواب چند سالش شده صرف عمل غیر صواب
۲۴۷۰ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

در بطن سینه من میبینی از غم و درد پیچیده از خزی سرد در حیطه ملامت یک بارگاه مرده از جنس بی حیائی
۵۷ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

بر هیچ خدایی نبرم نام از او سوگندم آن را که درون هست ندا بر او، دلبندم
۵۰ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

روز من ، دلهره فرداها حال من ، قصه قلبی خسته یک صدای لرزان در درون سینه شعله ها سوزانتر در دل بشک
۶۵ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

دنیای مرارت ، درد و اندوه فراوان دنیای شرارت، رنج و انبوه کماکان
۶۶ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

افسانه خواهد شد تو را مرگی زبون یادی ز نامت می شود ننگ و جنون
۶۱ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

سوزانید جسمم را همان لحظه ی مرگم نباشد هیچ ردی در زمین حتی به سنگم
۸۱ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

قاصد مرگ و تباهی از تبار یک جنون باطنش ننگ که دنیای مقابلش سکون
۱۲۸ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

هر زمانی دل هویدا میکند دردی درون را پس پدید آرد نبردی، مرز عشق و یک جنون را
۱۰۱ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

آنچه بر داشتنش گشته روا در دنیا دست تقدیر نشد قابل تقدیم به ما
۸۶ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

ای رود نا آرام، دریایت کجاست؟ آن عاقبت آغوش رویایت کجاست؟
۹۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

من ادای شاعری را نقش بازی می کنم من بدون عاشقانه ، عشق بازی می کنم
۱۹۹ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

قانون غیر قابل تغییر دنیا گشته پنهان از بابت حرص و طمع بر قدرت و با دست انسان
۹۰ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

زندگی همچو دروغ و یک سرابی بوده است بردگی ما به دنیا عین خوابی بوده است
۱۱۰ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

کاروان بیگانه کاروانی که گذشت از میان چندین آبادی تا زمانی که
۷۷ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

مردم فرو خفته سرزمینم ، در رنجند مردمی تهیدست که ، نشسته بر گنجند
۸۴ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

بدان گسسته ام که چنین بی طاقتم بینی بدان شکسته و حزینم که بی طراوتم بینی
۷۳ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

می رنجم از آن غرش باد بی هوا میترسم از آن غربتی بی سر و پا
۸۹ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

می جوشد از دل خاک، نفرین از تباهی می کوشد آن پلیدی، سرما و از سیاهی
۸۳ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

محو توام ای همه‌ی صبر و شکیبایی ا م بهر تو این سینه تپد، ای همه زیبائی ام
۶۶ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

جنگلی فرو رفته در سکوت یک غبار حیران رد قدم های وحشی بیشه زار
۷۳ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

اینجا به بودن در هوای سرد عادت کرده اند آن که پیشانی بسوزاند، مقام او عبادت کردند
۹۳ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

من که دیوانه و قربانی این خانه شدم عاشق و حیرت دردانه ی دیوانه شدم
۷۰ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

باد را گویم بشو‌ طوفان به سر حد توان تا بچرخاند ز چرخ این فلک را ، آن چ
۷۸ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

تو از باران چه می دانی به وقت بارش آن بسان عاشقی تنها که شوید از غمش آن
۹۳۲۷ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

عمرمان گویی شبیه باد و طوفان می وزند عده‌ای چون باد آهسته به پایان می رسند
۸۹ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

غشته کند جان، نشود مست ، قدح روی افسردگیش حاصل، اگر دست از آن شوی
۷۹ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

چه ساکت، بی صدا، شد از هوای خسته شهر چه غم که دسته دسته، ریزد از گل های آذر
۳۴۵۳۳ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

قدم از قدم مکن که رهسپار سفری نمانده نشانی به خاک ، جز خاکستری
۸۷ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

این منم در شکوه مرگ سرزمین فریاد میزنم این صدای شنیده را شنیده اند ولی همچنان داد میزنم
۳۰۰ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

خودم را در میان زندگی سرخورده بینم به حال غرق در دریای غم ، بازنده بینم
۸۰ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

با هزاران درد بی درمان درونم چه کنم جنس دردی را که درمانی ندارم چه کنم
۶۱ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

محو رخسار تو بودن ، خواب از چشمم پرید غرق پندار تو چون مرداب جانم سر کشید
۲۳۱۱۹ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

آن کسی ظلم و جفا کرده به ناموس وطن شرم گین باید و تکلیف به پابوس وطن
۱۳۰ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

وجودم از تکان های لبان تو بسی پیغام می گیرد که در کنج به خلوت بی تو هم سرسام می گیرد
۹۱ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

آسمان شد با نگاهم لانه چشمان من در زمین آسان نباشد زندگی، زندان من
۱۳۵ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

گل های شهر بدون بارون بدون حتی قطره آبی ریشه ها دیگه جونی ندارن آرزوها هم شدن سرابی
۱۳۷ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

باز کن پنجره قلبت را کینه هایی که قدیمی هستند می توان جارو کرد کینه ها حس غریبی هستند
۱۴۳ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

سرزمینی مفتخر با حاکمی بر مسند شاهانه اش اسوه قانون دنیا شد هزاران سال بر شکرانه اش
۱۸۱ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

تا کی به قرار تو شوم منتظر اما نرسی تا کی به هوای تو بمانم که دلم دادرسی
۲۰۴ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

مرا داستانی و راهی دیگر است در سفر مرا حال و زاری پریشان و درگیر، پرخطر
۹۲ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

نفرین به نسل ما شده تا عمر ما هدر شود هر کینه توزی های شان، از آرزوها پر کشند
۱۱۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

زمانی این قرار زندگانی کام شیرین است که انسانی ترین اخلاق در ما بهترین است
۱۲۰ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

من گمشده در گرد و غباری پی اویم حیران شده در حال و هوایش که بجویم
۱۲۴ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

من درون قلب تو همچون خزی پیچیده ام من برای هم صدایی، نبض خود برچیده ام
۱۲۴ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

هرچند با ستاره ها نیز همنشین بودم جویای حال زنده ها هم در زمین بودم
۲۶۵ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

میزند نبض ضعیفی وطنم که چه آرام به حال مردن است خاک ، این در کهن را مفروش
۵۱۴۸۸ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

یک روز تو با من سر لج بودی و درگیر آنگونه که فهم از سر کج بودی و جوگیر
۱۶۶ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

منم همان چکاوکی نشسته زیر آفتاب نه ردی از امید روشن و در انتظار ماهتاب
۱۴۸ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

زندگی یک بی جوابی در درون هر سرشت ساختن با رنج و زحمت، خشت خشت
۱۱۱ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

نه خاک پاک مانده آن من ، نه خانه ای نه محفلی برای من و یار مهد عاشقانه ای
۲۷۸۰۱ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

ادریس علیزاده

غضب بس که شد بازیچه ی دستت دلم
۷۹۶ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1