سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

جمعه 11 فروردين 1402
  11 رمضان 1444
   Friday 31 Mar 2023

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

    جمعه ۱۱ فروردين

    اشعار دفتر شعرِ مجنون خودم بودم شاعر مولود سادات عمارتی

    مولود سادات عمارتی

    جستجویی روشن
    ۷۸ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    حالم خوب
    ۸۷ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    جای تو خالیست
    ۲۸۲ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    بهاری می رسد
    ۱۳۰ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    تصورفاصله ها
    ۸۳ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    مدام آوازخوانم
    ۲۰۸ بازدید     ۳۱ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    فریاد
    ۵۰۳ بازدید     ۶۱ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    این سرزمین دل ما
    ۱۴۵ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    مجالی نمانده است
    ۱۱۴ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    به هیچ کدام دل نمی بندد
    ۱۹۵ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    سیدنبودولی...
    ۱۳۴ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    رهاترین ذره بعددیدار روی تو
    ۱۱۴ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    وچقدر من منتظرم
    ۱۸۳ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    برای حضور لحظه ای هم کافیست
    ۱۶۵ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    باید بفهمم...
    ۱۵۵ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    حتی به آینده ای نزدیک
    ۱۹۱ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    کمی باخودم گپ میزنم...
    ۱۷۵ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    یک نفس گرتوبیایی
    ۱۹۳ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    زودتر بیا جانا
    ۱۳۶ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    انسانیت به خودامیدواراست
    ۱۵۶ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    عاشقت گشتم
    ۱۶۴ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    کزقدمش بازهم...
    ۲۱۲ بازدید     ۳۶ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    تویی سراسرامیدم
    ۱۵۸ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    آرام جان
    ۱۹۳ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    تو دلت گرم خداوند
    ۱۷۷ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    در قلبت بگذار...
    ۲۰۴ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    ازانتظاری که سالهاست ادامه دارد...
    ۲۱۲ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    عاشق است و...
    ۲۶۹ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    از دل ...
    ۳۱۹ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    روزی به تو برسم...
    ۲۰۳ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    سفینه النجاه
    ۲۷۷ بازدید     ۳۱ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    جز دوری شما
    ۲۲۵ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    دل ما
    ۱۸۵ بازدید     ۲۳ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    رفته رفته سنگ سخت هم لعل خواهدشد
    ۳۰۵ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    عزمی راسخ
    ۳۳۶ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    نوبرانه عشق ازدوستی قدیمی
    ۱۷۷ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    وقتی که تونیستی
    ۱۴۴ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    گردرسرخودهوای دلبرداری
    ۲۱۸ بازدید     ۲۳ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    باهمچون تویی که حرف میزنم
    ۲۲۲ بازدید     ۳۱ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    اگر بدستم زنجیروپایم به بنداست
    ۲۹۵ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    دراین زمانه ی پرازدحام از تردید
    ۲۹۱ بازدید     ۳۷ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    خالق تمام هستی
    ۲۲۵ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    یک اراده یک تصمیم یک قدم
    ۲۰۲ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    بهرهر شعرشاعری، عالم می شویم گاهیم مدهوش بی خود، می شویم
    ۲۱۹ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    امروز به امیدفردا
    ۱۷۱ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    دل و یاددلدار از اسباب وجوب است
    ۲۷۵ بازدید     ۳۲ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    کجاست بوی زلف یارو بادصبا
    ۲۴۵ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    توبیاوهمدمی شوبرای باقی تنهاییم
    ۲۹۵ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    توهمیشه بودی وهستی
    ۳۳۹ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    از پیله بدرآییم وپروانه شویم
    ۳۱۷ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    شورعشق جاویدان
    ۳۲۸ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    دلیل این همه شادی تو هستی
    ۳۷۲ بازدید     ۳۳ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    درمیان شعرم توراگم کرده ام
    ۴۳۴ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    تورا ای خوب من می شناسم
    ۳۱۳ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    از غروب جدایی طلوعی می سازم
    ۴۷۶ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    آینه در آینه می بیندخودش
    ۳۹۰ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    لیلی شدم اندرخیال
    ۴۸۴ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    مولود سادات عمارتی

    این روح سرگردان من باتوچرابیگانه است؟
    ۲۸۳ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1