سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

سه شنبه ۱۸ مرداد

اشعار دفتر شعرِ سرزمین کاوه ها شاعر اکرم بهرامچی

اکرم بهرامچی

اینجا قلم ها رونقی دیگر گرفتند از رنگ ِ تند ِ حادثه جوهر گرفتند
۱۰۸ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

در آسمان انگار باران حرف دارد هر قطره با رقصی پریشان حرف دارد اطراف ِ من گویی دهان
۱۶۵ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

ذکر نامت چو به تسبیح بچرخد با عشق مست گردند از این آینه گردانی ها پرچم دین تو بر قله ی
۲۲۹ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

مگو دشمن اینگونه چنگال زد به خاک ِ عزیز ِ دلیران ما مگو کینه وَرزند ابلیسیان به مرد و
۲۰۵ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

هرگز نَبرم گمان پسندند امام؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این محفل پر ریا و شعر ِ لَنگت
۲۵۴ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

با مَشک ِ پر از آب به دست آمده ای تا یا عاشق و شوریده و مست آمده ای تا؟ سر باز کند چشمه ی عطشان
۲۳۰ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

حرف داریم ، دراین مهلکه باران ، با سر ارغوانیست لبم یا زده خون از سر پَر هشت سال از نفَسَت
۳۵۰ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

ای کاش میشد اندکی هم ذات ِ باران بود بر تشنگی ها ی جهانی چشمه ساران بود ای کاش در قرن ِ گناه آلو
۴۳۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

دخترانه هایم را پاییز برد............... و برگهای خشک خاطراتم بازیچه ی بادهای سهمگین سرنوشت شد.
۲۸۵ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

کاش در دستم تلی بود از دلار کاش زر می ریخت دراین روزگار....... زندگی زیر و بمش بسیار شد
۳۳۹ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

پریشان میکند خواب ِ مرا چشمان ِ آهوها به سمت آشیان پر می کشند امشب پرستوها نگاه آسمان ِ کعبه می
۲۳۵ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

من عاشق مرهم بودن برای گنجشکهایی بودم که با بال زخمی به پشت پنجره ی اتاق ما پناه می آوردند .عاشق او
۳۳۸ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

وقتی غزل هم لای دندان گیر کرده زخمی میان ِ ابر و باران، گیر کرده اینجا خدای آرزوهای موازی در
۴۵۱ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

در دادگاه ِ خلقت وقتی که خشکسالیست محکوم بودن ِ ما یک فرض ِ احتمالیست وقتی گناه ِ آدم ، قا
۳۵۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

جان دادن ِ فوج طبیبان در بهاران خون ريختن در شط ِ بسترهای زخمی متن وصيت نامه هاشان هست بی
۲۹۸ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

روی بساط ِ هفت سین ، مُرده َست انگار یک رهگذر در جمع ، از یک مَرد می گفت بیچاره تنها بود و
۵۲۵ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

مانده در وسعت ِ این سینه ی پر حسرت ، برف ............... دوزخی سرد و مهیب
۵۲۸ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

اتفاق است که یکباره به هم خواهد زد عمر ما را شب ِ تقدیر ، قلم خواهد زد
۳۴۰ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

فصل ِ قحطیست ، خدا خواست که باران نشود بهتر این است تب ِ حادثه درمان نشود ما به یک کوچه ی بن بست
۴۲۸ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

همیشه شهر، زیر ِ پای ِنامردان ، تکان میخورد و دود آلود ، فریادش به سقف ِ آسمان میخورد نگا
۴۶۰ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

وقتی خدا می خواست انسان جان بگیرد مادر شدی تا خلقتش سامان بگیرد مادر شدی آغوش گشتی عاشقانه تا
۳۱۳ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

گُل کرده ، لاي زخم هامان ِ پینه ها مان بی شک تَرَک برداشته آئیـنـه هامان.............
۲۸۴ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

یا زلزله به راهست یا سیل و برف و طوفان کولاک کرده این شانس در سرزمین ایران
۳۷۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

مرا با خود ببر بانوی دشت ِ سرخ، که دلتنگم از این گردونه ی تکرار................
۳۳۴ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

به عکس مهربان و خسته ی مادر نگاهی کرد به ایامی که جا ماندهَ ست در سنگر نگاهی کرد صدای غرش خمپا
۳۹۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

می توان خورشید را تفسیر کرد واژه های داغ را در خود کشید..............
۴۶۳ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

سلام ای فاطمه ای آفتاب ِ شب نشین ِ درد سلام ای یاس باران خورده در این روزگار ِ سرد
۳۶۸ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

ماندَه ست یک تصویر ،در یک قاب ِ چوبی رنگ شمالی دارد و لطف ِ جنوبی تصویری از یک روستا در کوه
۳۳۱ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

رفته ست تا بی انتهای نا کجا ، بهمن میدان ،خیابان ، پا به پای کوچه ها ، بهمن پشت ستون سرد ش
۵۹۳ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

یکصد و هفتاد و شش انسان که یکسرسوختند نخبه های یک جهان بودندو پرپرسوختند بالهای باز ِ ققنوسند؟
۳۷۰ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

صدای برگ های خشک در آغوش ِ پاییزان صدای ریشه و خاک است ، دست افشان و گل ریزان صدا نزدیک
۳۵۸ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

الو کعبه؟ خدا؟ ؟؟ پاسخ همیشه بوق ِ اِشغال است دوباره باد می پیچد و این تقویم ِ هر سال است
۳۶۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

پلکی بزن این پنجره ها ، بسته ، اسیرند مردم دگر از دیدن هر حادثه سیرند بنگر که قفس پُر شده از
۵۸۶ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

شبیه برگ ِ خشکی رفته در گرداب ، می پیچید و در رقص ِ غریب و ممتدی بی تاب ، می پیچید و چون نیلوف
۴۳۰ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

در فََلَق بود که می دید سوار........ خانه ای پیدا نیست وسعت روزنه ها تنگ تر از حوصله ها.....
۳۲۸ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

آفرينش بود و آدم بود و آهي سوخته در بهشتي سبز، شيطان و نگاهي سوخته آدم و حوا و خوشبختي، بهشتي بي
۴۷۲ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

زیر ِ چترم با خیالت ، زیر ِ بارانی که نیست رد ِ ما می ماند اما در خیابانی که نیست
۳۸۷ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

زندگی در همه ابعاد زمین گیرم کرد تا به خود آمدم از کل ِ جهان سیرم کرد مثل خوابی که شب ِ حادث
۴۳۲ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

لب فرو می بندی از مجموعه ی فریادها؟ بیستون را می شناسی از لب ِ فرهاد ها؟ تیشه ای بردار هم
۳۳۵ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

فراخوان پخش شد تا شاعران یکجا بپيوندند شب شعر است ودر اينجا ادیبان شاد و خرسندند شبيه ِ خاله
۵۲۲ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

بعدِ تو دشت ِ شقایق را هجوم ِ باد برد چون خزان، سرو و صنوبر را، تب ِ بیداد برد تا پلاک و چ
۳۹۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

چشمه سار، باران را به ذهن سپرده است که دریا را گم نکند.
۲۹۳ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

جلوی یک کافه فست فود ایستاده بود م و بعد بی اختیار به نرخ ساندویچ ها خیره شدم یک ساندویچ معمولی ب
۲۴۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

قلمم که مست می شود روزهای یخ زده را داغ تر می نویسد
۳۲۳ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

طنز یلدایی) خبر ، پایان ِپاییزست و خوش باش که پایان یافت ، بار ِ روی شانه رسیده موسم ا
۴۱۰ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

در خواب ِ صحرا مانده ردِ پای آهوها انگار می رفتند .......آنسوی فراسوها چشمان ِ من رد ِ شما
۲۶۷ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

می خواستم از فجر ،مکرر بنویسم ‎از ظلمت شب، کمتر و کمتر بنویسم ‎باران زد و دفترچه ی ِ دل ، خیس
۳۱۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

ندبه ها با نفس ِ اشک ِ زمین تر شده اند مثل ِ گل ثانیه ها نبض معطر شده اند افق
۳۲۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام ماه میلاد بود وخداوند بهترین ماجرا را رقم زد کعبه
۲۵۴ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

اکرم بهرامچی

منم و این جسد و این سر بی خاصیتم و کسی نیست در این پیکر ِ بی خاصیتم بال پرواز نمانده ست در
۳۵۹ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1