سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

چهارشنبه ۵ آبان

اشعار دفتر شعرِ عاشقانه های من شاعر مجید آبسالان

مجید آبسالان

شدم اوره و چون ابر زارم
۶۹ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

شب بود و چشمان تورا در خواب دیدم‌
۹۱ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

در هوای تو دلم گریان است
۸۴ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

زهجرانت دمادم غمگسارم
۸۳ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

امشب همه جا روشن و زیبا و مصفاست
۱۰۳ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

در دشت و دمن بودم یک شاخه گلی دیدم
۱۴۳ بازدید     ۳۹ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

چهل روزه که دنیایم فنا شد
۱۵۳ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

از وقتی رفتی....
۱۹۸ بازدید     ۴۴ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

نهان گشتی به خاک و ابرا زارم
۱۳۷ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

از غم و سوز فراقت گشته ام نالان پدر
۹۹ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

شدم سرگشته و حیران در این شهر
۱۷۴ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

نو بهاران بچمن جمله یاران..
۱۸۷ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

هوا سرد است آنقدر که .....
۱۳۳ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

خیر بر ره ماندم و اشکی به چشمانم نبود
۱۶۶ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

شده از باده چشمان کسی مست شوی؟
۱۶۵ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

خواب دیدم آمد و یک شاخه گل بخشید و رفت
۱۵۸ بازدید     ۴۳ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

از حال تو و نرگس چشمت خبرم نیست
۳۰۰ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

باز باران میزند بر بوم دل
۱۸۷ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

وقتی کنارم نیستی حس حقارت می‌کنم
۱۶۲ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

ای دلبر رعنای من ای ساقی سیمین برم
۳۳۰ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

دل شده دیوانه و در حسرت رویای توست
۲۴۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

سرخوش و مست آمدم بیرون شب از میخانه ای
۲۸۴ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

آتش به دل واله بپا کردی و رفتی
۲۲۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

باید امشب در کنارت آتشی برپا کنم
۲۳۹ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

به دریا رفتی ای دریا دل من
۲۹۸ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

یاری نما ای اشک خون این بغض پنهان مرا
۳۰۱ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

عاشقم یاران که اینسان بینوا افتاده ام
۳۴۰ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

عمق احساس مرا دیدی و پنهان کردی
۳۰۳ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

باز باران بوی نم یک کلبه ی تنها و من
۳۵۰ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

ندارم غیر کویت ای صنم کاشانه دیگر
۴۲۰ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

امشب به رسم عاشقی یاد از نگارم میکنم‌
۳۰۷ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

عشق ممنوعه من حال خرابم دیده ای؟
۳۵۹ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

هرشب ز هجر روی تو با دل چه غوغا می کنیم
۳۷۳ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

بی وفا بودی مرا زار و پریشان کرده ای
۳۸۸ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

دوش با دل گفتگویی داشتم
۳۲۲ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

مرا آواره کردی از مکانم
۳۲۴ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

در سرم عشقی به جز آن گوهر دردانه نیست
۴۶۷ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

باد نوروزی وزد ساقی بیاور جام
۴۹۲ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

بی پرده نمودی رخ خود را به من این بار
۴۲۲ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

امشب ز فراق تو در این خانه بگریم
۴۱۶ بازدید     ۳۰ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

نو بهاران بچمن جمله ی یاران همه ..
۳۹۴ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

هرکه را وصف تو گفتم‌دل به آنی بر تو باخت
۴۵۲ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

دوستم روزی به احوال پریش ....
۳۹۷ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

بنویس ای قلمم شعری بنام پدرم
۴۰۲ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

وقت رفتن شده و دل نگرانم گل من‌‌
۵۷۷ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

مادرم ای رونق چشمان من
۴۵۷ بازدید     ۲۷ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

کجا قدر تورا داتد پسر ای مهربان مادر
۳۲۰ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

همان بهتر که آدم زن نگیرد
۳۹۶ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

نهاد دام و در آن دانه ریخت صیادی
۳۹۰ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

وقتی که با چشمان خود مست شرابم می کنی
۳۹۴ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

باز شب و گریه و هجران یار
۳۹۶ بازدید     ۳۳ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

از زبان سرخ دارم شکوه ها
۴۴۲ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

از غم هجر تو بیمارم هنوز
۳۵۴ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

هر پری چهر نپندار که دلدار بود
۲۶۴ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

آزاد و رها بودم و عاری ز غم و درد
۳۷۱ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

در کلبه تاریکم فانوس برم باش
۳۹۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

باز یلدا شده و همه جامهمانی ست
۳۸۹ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

باز خواهم که دم از همت مردانه زنم
۴۹۵ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

تاکه عشقت چون خدنگی بر دل زارم نشست
۵۹۹ بازدید     ۲۸ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

عجب آشفته بازار یست اینجا
۶۰۴ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

خسته از دنیای خویشم خسته از دشنه و نیشم!!
۳۴۶ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

دیشب که تو را دیدم از کوچه گذر کردی
۴۰۸ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

تا که عشقت چون خونگی بر زارم نشست
۳۷۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

خلوتی در دل مرابا کس به غیر از یار نیست
۴۰۱ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

یادم آمد خاطراتم یک شبی در زیر باران
۴۱۱ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

بعد از آن عشق کذایی هیچکس یارم نشد
۳۷۱ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

ای یار پری پیکر آرام دل و دینم
۳۸۷ بازدید     ۲۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

ای مه لقا از عشق تو کامی ندیده ام
۳۱۵ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

آمدم سوی مزارت سهراب
۴۱۱ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

تاکه عشقت پرورم گیتی مرا مقدار نیست
۴۶۹ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

سحر از خواب پریدم خبر یار آمد
۳۳۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

همه در خواب و من بیدارم امشب
۳۹۴ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

تابه کی از گلعذاران ناز می باید کشید
۳۶۴ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

گشته ام پیرو صد افسوس شدم خار و خسی
۳۷۶ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

بی پرده نمودی رخ خود را به من ای یار
۳۲۲ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

دلبرا از بی وفایی یکدمی پرهیز کن
۳۸۱ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

مرا پیری نصیحت گفت یکروز
۳۰۶ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

مجید آبسالان

به دریا رفتی و طوفان بپا شد
۴۵۹ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

مجموع ۹۶ پست فعال در ۲ صفحه

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1