سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

چهارشنبه ۵ آبان

اشعار دفتر شعرِ شبنم احساس شاعر بهرام معینی (داریان)

بهرام معینی (داریان)

وانسان های در مانده ای که با قامتی خمیده در پی پیدا کردن جرعه ای اب ودر جستجوی لقمه ای نان
۲۰۴ بازدید     ۶۶ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

نگین حلقه عشاق گشته ای براه خدا به بزم خون وشهادت چوسرو آزادی
۶۲ بازدید     ۳۸ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

تاشب بسویت پر کشم بی تر س‌از غرش ورعد وبرق و این ابر مهیب
۴۲ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

ودستان مهربانت خرمن خرمن گل های آویزان شده از دیوار کوچه را نثار مسیر
۷۸ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

دل من چون سرو همیشه سبز است غم و دردی دارد به بلندای شبی چون یلدا
۶۳ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

واین سر اغازی است که تو پایانش خواهی بود در سفری تیمه تمام
۷۴ بازدید     ۲۵ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

شبی به غار خفته بود که شد چنان بزرگ رسولی ز سوی آن اکبر هنوز مکه بخواب است که این رسول رسالت خو
۱۲۳ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

اسمان هم تیره کوچه ها باریک ودلتنگ ومعبر ها خراب
۲۹۷ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

باتو شادی بود ، ونورباران کلیه ام ، تو بودی و تنهایی ومن تو رفتی وجوانی راهش جدا شد !
۲۸۲ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

پدر هم خیًر وکمی هم پول دار عاشق وشیفته ‌قشر ضعیف وهزاران میلیارد براش پول خرد تو جیبی است !
۳۲۳ بازدید     ۳۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

سر تا پایم خلاصه شده است از مشتی خاک ...
۴۲۸ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

همی شویم ز دل زنگار ، چندین ساله با تو بودن را درون خانه دل بسپارم فراموشی همیشه شاد وخوش باشم
۲۱۳ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

غم به خود راه مده غصه مخور ، به همت عاشقان زحمت کش ، مشتاقان کویت ، دوباره قبا ی تنت سبز سبز خ
۳۱۴ بازدید     ۳۱ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

شاید باز گردد نادم ‌پشیمان ز کار خود ، ودر یابد خویش را
۳۴۲ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

ترا مى بينم امشب در كنارم ، در اين مهتاب روشن و پر از ستاره !
۴۰۲ بازدید     ۲۹ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

چشم ها شسته ولی روشن وباز وبا روشنی اش ، ذهن او هام را ، ذوب نماید کامل ،
۲۸۸ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

دست هایم همه شب بردر و در گاه توست ، دستم را به بین چه انتظار بیهوده ای
۲۶۲ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

خورشید دمید ماه برفت انتظار تو سیرابم کرد زندگی اهنگ خوش زیستن است
۲۵۰ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

چه کسی می داند آدم اینجا تنهاست در میان قصه ها و غصه های نا تمام زندگی واین همه ازردگی
۳۰۵ بازدید     ۲۳ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

لذت دیدارت یه کمی مجهول است روح من پیوسته در پی اندیشه ، ورفع این مجهولات ! تاب دوری وهجران ندا
۳۶۱ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

رها شو ‌پرواز کن ، آن سوتر ، ودر فراسوی زمان ، بان جاییکه قفس وغربت وحسرت به تنهایی جای ندارد د
۳۳۸ بازدید     ۲۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

قصه پر ز راز مرا گوش کند قصه تکراری ما آدم ها قصه بود ونبود آدم ادم اینجا تنها است
۲۳۲ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

ابر ها هم سر گردان وبه پهنای خیالم در شب هردم با باد کلنجاری داشت همه جا سرد ویخبندان وسکوت
۴۰۲ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

در پگاه جامانده در مهتاب ماه را گم نکنیم و خورشید را نشانه رویم ! ما گام شبانه ایم ، در سکوت ش
۳۸۰ بازدید     ۲۱ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

ونگاهت به نگاهم می گفت ، که چه زود خواهی رفت کنار تو تنهاتر شده ام در باور
۳۳۷ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

هوا روشن شد وروز شد قلم خسته در بین انگشتانم خوابید ! کلامی وجمله ای از نوک آن نچکید ،
۳۷۸ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

تو در ايينه خود را مى بينى ومن در اين دو رنگی ها ترا وترسيم مى كنم دور نماى زندگى از دست رفته را
۳۵۶ بازدید     ۱۹ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

وان وقت حکایت کن ، از چشم هایی که خون بارید ومن خواب بودم وتر شدن گونه های عزیزانم را ندیدم
۶۰۰ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

هنوز مکه بخواب است که این رسول خدا رسالت خود بگرفته بشد پیام اور درون غار حرا خلوتگه آن جوان امین
۳۶۶ بازدید     ۲۰ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

وسرود زندگی سر کن وغم را از دلت برهان ! واز پنجره بنگر شکوفه های مانده از ریخت وپاش فرشتگان در
۳۷۰ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

خدا لعنت کند کرنای بد گل * توهردم طردخواهی شد مثل انگل کرونا ویروس ای موجود بد جنس ربودی ارامش ا
۳۶۰ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

! اندیشه من کجا وپایش این لحظه کجا ، ومن تنها واین شب های تودرتو ، زیبایی وتابش ماه ونور وکهکشان
۳۱۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

تورا فراموش نمی کنم اغوش بگشا وبا هم مرور کنیم خاطرات بجا مانده از گذشته را در اسمان رویاها به پ
۳۴۶ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

من به آغاز روییدن گل نزدیک ام تا بکارم دانه ها را در خاک وسپس روییدنشان را در گلدان ما جدا افت
۳۷۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

تو همان مردی زجنس افلاکیان پر غرور و مهربان وپر توان در هر زمان !
۳۵۳ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

در این تنهایی ! در بر رویم بسته است، ارامش را از شب به غنیمت گرفته ام کناهم چیست که خمار خوابم
۳۲۲ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

ولی افسوس حاشیه ها همیشه حاکم اند و باعث دورشدن هر لحظه ای خواهد بود که باید، اوای خوش وجودی
۳۷۶ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

واین افسانه را باعطر آکنده از مهرت به پندار پروانه ای عاشق سپارم من !
۴۱۴ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

پا نهاده ام در باغ خاطره ها ویک رشته نگاه تا بکارم تخم گل های بجا مانده از تنهایی را
۲۴۲ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

عمر کوتاه تو و این همه غم ؟ چه هراسانی و وحشت زده ای با همه نازکی اندامت نگران وزش بادی و یک قط
۵۰۸ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

هر کجا شوری بود من بان می اندیشم ، هر کجا شادی بود من دران غرق بودم ونگوییم شور ‌شادی وجوانی
۲۹۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

باد میرفت سراغ گل ها من سراغ خدا می رفتم باد وباران گر که خروشند ز خشم ، سنگ روی سنگ هر گز نمی
۳۴۱ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

نقشه هایی که کشیدم با خود شب چو آمد همه را یکجا برد ! رشته هایی که تنیدم در شب
۴۳۳ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

نوشتم با دو صد واژه ، مرا پیدا کن و بر گرد ، میان خاطرات و رویاهای تلخ وشیرینم مرا تنها بنهادی
۳۰۰ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

همه با هم قهرند ! همه در پیله نا باوری خود مهمانند ، عینک بد بینی را همه بر چشم دارند هیچکس را
۳۰۸ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

و بدنبال جزیره گمشده، پرت و دور افتاده ، ومحصور در پاکی آب ‌منتهی به جدا ر آبی ا سمان پر از س
۳۱۹ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

کنار تو ارام گیرم دمی بگویم برایت همی قصه ها از این رنج هایی که بر من گذشت چنين كرده ما را از ه
۳۲۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

تنها کتاب هایی را که تجدید نیاوردم تا زندگی ات برایم چون نیامدنت داستان شود ، را به شکل سراب
۳۳۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

شهر در خواب است دست وپا لرزان ، مو ها ی بهم ریخته اش را به بازی گرفته ، شاید شانسی دوباره ، و
۳۳۲ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

پس پیله بگشا ، وعشق را تجربه کن ، ونور وروشنایی را ارمغان بدار درسردی وسکوت بجامانده از شب
۴۲۲ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

کوچه ای هست در آن سوی باغ پر از گل های سفیدی است که به هنگام شکفتن بدنبال تو اند ، تا نثار تو
۲۶۰ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

آرزویم این است بنگری نیک وقشنگ وببین آیینه را ، تا که این قدر سیر تو یخندی بر آن که ببینی
۴۱۵ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

دور از تو قصه ما غصه و درد بود و فراق ، بعد از تو حرمت قصه ها یک دست سرد شد ! مادر ، تو م
۲۷۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

سماع کنان تو برقص ، وشاد باش وهلهله کن ، که درک عشق وحس محبت ، کار هر کسی نمی باشد
۲۴۴ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

زنی را دوست میدارم ، که با ایثار واوای سرشار از نای ونواهای سرور انگیز ، ترنم در صدایش رقص و
۳۱۴ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

اگر چه باشنیدن حرفی بسان غرش موج ، روان بسوی در یا شده درون یک قایق ! ودست عاشق دل خسته در این ف
۲۵۸ بازدید     ۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

خاک را پس زده ایم ، وسپس باران را ، کدام قلبی این چنین پر از مهر در باورت بود ، که انتظار شهادت
۲۹۳ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

دل که دروازه نباشد تو درش باز مکن بهر آن کس بگشایش که تو را می فهمد ، عاشقی بهره ندارد بخدا من دی
۳۷۶ بازدید     ۳ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

دلم تنگ است ، نمیدانم برای چیست این دلتنگی ! برای باغبان پیر باغ انگوری ، که در بالای بام سایبانش
۱۲۲۲ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

پس بیا تا باهم ، دست در دست دهیم ، خاک روبی کنیم از سرای ذهن وبزداییم غبار از ضریح دلمان !
۳۱۶ بازدید     ۵ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

بغل باز کنی ، وبگیری اورا تو در آغوش خویش ، وبسپاری به نسیم ، وبگویی از دل ، که عزیزان روز عشا
۳۶۹ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

دیدن پرستو ها را در بهار دوباره تجربه کن ! آخر کوچک اند ، دیدن پروازشان شوق دیگری دارد !
۴۱۲ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

بر خیز ودامن گلدار و پر چینت را ، بر باد بده وبر ان خیره سری وبی خبریت غلبه کن ، شاید با
۳۳۱ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

زمین را همراه با ستاره هایش دور زدم ! با من بگو کدامین وقت در مدار و در نصف النهارات
۳۴۵ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

این همه دست به بالا همه دل‌ها بخدا واژه ها جمع شدن دور ‌برت تا که اهسته بگویند بتو ،،،،،،،،
۳۴۱ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

در بهار رویش دگری است درنبود خود جوانه نو ، اندیشه نو ، وما بیخبر از این همه زیبایی ، وغا
۳۰۱ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

از غم سیراب نشدن از باران در شب مهتاب می سوزند ومیسازند با همان شبنم تراوش شده در مهتاب
۳۹۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

بهرام معینی (داریان)

نگاه میکنم نگاه به سینه مالامال از غم واندوه ودر حاصل از نبودنت ! که مرا احاطه کرده است وفر
۲۸۲ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
2