سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

سه شنبه 11 بهمن 1401
  11 رجب 1444
   Tuesday 31 Jan 2023

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

    سه شنبه ۱۱ بهمن

    اشعار دفتر شعرِ شبنم احساس شاعر بهرام معینی (داریان)

    بهرام معینی (داریان)

    امدم تا در برت غوغا کنم این دل پر غصه را رسوا کنم !
    ۱۳۴ بازدید     ۵۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    همراه با فرشتگانی که در این روز های زیبا وقشنگ باشادی جشن می گیرند
    ۱۴۱ بازدید     ۴۰ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    عمر کوتاه تو و این همه غم ؟ چه هراسانی و وحشت زده ای با همه نازکی اندامت نگران وزش بادی و یک قط
    ۷۷۶ بازدید     ۶۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    بغل باز کنی ، وبگیری اورا تو در آغوش خویش ، وبسپاری به نسیم ، وبگویی از دل ، که عزیزان روز عشا
    ۵۰۹ بازدید     ۳۱ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    جمعه ای نیست نگوییم از تو تو کجایی بگیری دستم
    ۱۹۳ بازدید     ۵۰ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    در بند توام شمع شب تار منی در قفس من
    ۲۱۱ بازدید     ۵۳ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    از غم سیراب نشدن از باران در شب مهتاب می سوزند ومیسازند با همان شبنم تراوش شده در مهتاب
    ۶۱۷ بازدید     ۴۱ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    وانسان های در مانده ای که با قامتی خمیده در پی پیدا کردن جرعه ای اب ودر جستجوی لقمه ای نان
    ۳۷۲ بازدید     ۶۶ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    نگین حلقه عشاق گشته ای براه خدا به بزم خون وشهادت چوسرو آزادی
    ۱۲۵ بازدید     ۳۸ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    تاشب بسویت پر کشم بی تر س‌از غرش ورعد وبرق و این ابر مهیب
    ۱۰۳ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    ودستان مهربانت خرمن خرمن گل های آویزان شده از دیوار کوچه را نثار مسیر
    ۱۶۰ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    دل من چون سرو همیشه سبز است غم و دردی دارد به بلندای شبی چون یلدا
    ۱۳۵ بازدید     ۳۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    واین سر اغازی است که تو پایانش خواهی بود در سفری تیمه تمام
    ۱۴۳ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    شبی به غار خفته بود که شد چنان بزرگ رسولی ز سوی آن اکبر هنوز مکه بخواب است که این رسول رسالت خو
    ۱۷۲ بازدید     ۴۰ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    اسمان هم تیره کوچه ها باریک ودلتنگ ومعبر ها خراب
    ۳۷۸ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    باتو شادی بود ، ونورباران کلیه ام ، تو بودی و تنهایی ومن تو رفتی وجوانی راهش جدا شد !
    ۳۳۷ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    پدر هم خیًر وکمی هم پول دار عاشق وشیفته ‌قشر ضعیف وهزاران میلیارد براش پول خرد تو جیبی است !
    ۳۸۴ بازدید     ۳۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    سر تا پایم خلاصه شده است از مشتی خاک ...
    ۶۷۰ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    همی شویم ز دل زنگار ، چندین ساله با تو بودن را درون خانه دل بسپارم فراموشی همیشه شاد وخوش باشم
    ۲۷۲ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    غم به خود راه مده غصه مخور ، به همت عاشقان زحمت کش ، مشتاقان کویت ، دوباره قبا ی تنت سبز سبز خ
    ۳۹۵ بازدید     ۳۱ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    شاید باز گردد نادم ‌پشیمان ز کار خود ، ودر یابد خویش را
    ۴۷۲ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    ترا مى بينم امشب در كنارم ، در اين مهتاب روشن و پر از ستاره !
    ۵۲۰ بازدید     ۲۹ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    چشم ها شسته ولی روشن وباز وبا روشنی اش ، ذهن او هام را ، ذوب نماید کامل ،
    ۳۶۰ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    دست هایم همه شب بردر و در گاه توست ، دستم را به بین چه انتظار بیهوده ای
    ۳۴۴ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    خورشید دمید ماه برفت انتظار تو سیرابم کرد زندگی اهنگ خوش زیستن است
    ۴۰۲ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    چه کسی می داند آدم اینجا تنهاست در میان قصه ها و غصه های نا تمام زندگی واین همه ازردگی
    ۴۴۸ بازدید     ۲۳ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    لذت دیدارت یه کمی مجهول است روح من پیوسته در پی اندیشه ، ورفع این مجهولات ! تاب دوری وهجران ندا
    ۴۷۳ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    رها شو ‌پرواز کن ، آن سوتر ، ودر فراسوی زمان ، بان جاییکه قفس وغربت وحسرت به تنهایی جای ندارد د
    ۴۰۳ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    قصه پر ز راز مرا گوش کند قصه تکراری ما آدم ها قصه بود ونبود آدم ادم اینجا تنها است
    ۳۳۱ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    ابر ها هم سر گردان وبه پهنای خیالم در شب هردم با باد کلنجاری داشت همه جا سرد ویخبندان وسکوت
    ۶۱۲ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    در پگاه جامانده در مهتاب ماه را گم نکنیم و خورشید را نشانه رویم ! ما گام شبانه ایم ، در سکوت ش
    ۴۶۹ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    ونگاهت به نگاهم می گفت ، که چه زود خواهی رفت کنار تو تنهاتر شده ام در باور
    ۴۵۳ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    هوا روشن شد وروز شد قلم خسته در بین انگشتانم خوابید ! کلامی وجمله ای از نوک آن نچکید ،
    ۴۳۲ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    تو در ايينه خود را مى بينى ومن در اين دو رنگی ها ترا وترسيم مى كنم دور نماى زندگى از دست رفته را
    ۴۶۱ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    وان وقت حکایت کن ، از چشم هایی که خون بارید ومن خواب بودم وتر شدن گونه های عزیزانم را ندیدم
    ۷۶۷ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    هنوز مکه بخواب است که این رسول خدا رسالت خود بگرفته بشد پیام اور درون غار حرا خلوتگه آن جوان امین
    ۴۶۲ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    وسرود زندگی سر کن وغم را از دلت برهان ! واز پنجره بنگر شکوفه های مانده از ریخت وپاش فرشتگان در
    ۵۳۹ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    خدا لعنت کند کرنای بد گل * توهردم طردخواهی شد مثل انگل کرونا ویروس ای موجود بد جنس ربودی ارامش ا
    ۵۳۰ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    ! اندیشه من کجا وپایش این لحظه کجا ، ومن تنها واین شب های تودرتو ، زیبایی وتابش ماه ونور وکهکشان
    ۴۵۸ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    تورا فراموش نمی کنم اغوش بگشا وبا هم مرور کنیم خاطرات بجا مانده از گذشته را در اسمان رویاها به پ
    ۴۱۹ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    من به آغاز روییدن گل نزدیک ام تا بکارم دانه ها را در خاک وسپس روییدنشان را در گلدان ما جدا افت
    ۵۰۴ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    تو همان مردی زجنس افلاکیان پر غرور و مهربان وپر توان در هر زمان !
    ۴۸۹ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    در این تنهایی ! در بر رویم بسته است، ارامش را از شب به غنیمت گرفته ام کناهم چیست که خمار خوابم
    ۳۷۰ بازدید     ۰ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    ولی افسوس حاشیه ها همیشه حاکم اند و باعث دورشدن هر لحظه ای خواهد بود که باید، اوای خوش وجودی
    ۵۵۸ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    واین افسانه را باعطر آکنده از مهرت به پندار پروانه ای عاشق سپارم من !
    ۵۵۰ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    پا نهاده ام در باغ خاطره ها ویک رشته نگاه تا بکارم تخم گل های بجا مانده از تنهایی را
    ۳۱۹ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    هر کجا شوری بود من بان می اندیشم ، هر کجا شادی بود من دران غرق بودم ونگوییم شور ‌شادی وجوانی
    ۳۶۵ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    باد میرفت سراغ گل ها من سراغ خدا می رفتم باد وباران گر که خروشند ز خشم ، سنگ روی سنگ هر گز نمی
    ۵۳۶ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    نقشه هایی که کشیدم با خود شب چو آمد همه را یکجا برد ! رشته هایی که تنیدم در شب
    ۴۸۱ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    نوشتم با دو صد واژه ، مرا پیدا کن و بر گرد ، میان خاطرات و رویاهای تلخ وشیرینم مرا تنها بنهادی
    ۳۳۶ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    همه با هم قهرند ! همه در پیله نا باوری خود مهمانند ، عینک بد بینی را همه بر چشم دارند هیچکس را
    ۴۵۸ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    و بدنبال جزیره گمشده، پرت و دور افتاده ، ومحصور در پاکی آب ‌منتهی به جدا ر آبی ا سمان پر از س
    ۳۷۱ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    کنار تو ارام گیرم دمی بگویم برایت همی قصه ها از این رنج هایی که بر من گذشت چنين كرده ما را از ه
    ۴۹۰ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    تنها کتاب هایی را که تجدید نیاوردم تا زندگی ات برایم چون نیامدنت داستان شود ، را به شکل سراب
    ۳۸۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    شهر در خواب است دست وپا لرزان ، مو ها ی بهم ریخته اش را به بازی گرفته ، شاید شانسی دوباره ، و
    ۳۸۵ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    پس پیله بگشا ، وعشق را تجربه کن ، ونور وروشنایی را ارمغان بدار درسردی وسکوت بجامانده از شب
    ۵۴۹ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    کوچه ای هست در آن سوی باغ پر از گل های سفیدی است که به هنگام شکفتن بدنبال تو اند ، تا نثار تو
    ۳۴۳ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    آرزویم این است بنگری نیک وقشنگ وببین آیینه را ، تا که این قدر سیر تو یخندی بر آن که ببینی
    ۵۶۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    دور از تو قصه ما غصه و درد بود و فراق ، بعد از تو حرمت قصه ها یک دست سرد شد ! مادر ، تو م
    ۳۹۰ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    سماع کنان تو برقص ، وشاد باش وهلهله کن ، که درک عشق وحس محبت ، کار هر کسی نمی باشد
    ۲۸۸ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    زنی را دوست میدارم ، که با ایثار واوای سرشار از نای ونواهای سرور انگیز ، ترنم در صدایش رقص و
    ۳۷۱ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    اگر چه باشنیدن حرفی بسان غرش موج ، روان بسوی در یا شده درون یک قایق ! ودست عاشق دل خسته در این ف
    ۲۹۶ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    خاک را پس زده ایم ، وسپس باران را ، کدام قلبی این چنین پر از مهر در باورت بود ، که انتظار شهادت
    ۳۴۳ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    دل که دروازه نباشد تو درش باز مکن بهر آن کس بگشایش که تو را می فهمد ، عاشقی بهره ندارد بخدا من دی
    ۵۱۲ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    دلم تنگ است ، نمیدانم برای چیست این دلتنگی ! برای باغبان پیر باغ انگوری ، که در بالای بام سایبانش
    ۱۴۴۶ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    پس بیا تا باهم ، دست در دست دهیم ، خاک روبی کنیم از سرای ذهن وبزداییم غبار از ضریح دلمان !
    ۴۱۹ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    دیدن پرستو ها را در بهار دوباره تجربه کن ! آخر کوچک اند ، دیدن پروازشان شوق دیگری دارد !
    ۴۵۴ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    بر خیز ودامن گلدار و پر چینت را ، بر باد بده وبر ان خیره سری وبی خبریت غلبه کن ، شاید با
    ۴۴۳ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    زمین را همراه با ستاره هایش دور زدم ! با من بگو کدامین وقت در مدار و در نصف النهارات
    ۴۰۱ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    این همه دست به بالا همه دل‌ها بخدا واژه ها جمع شدن دور ‌برت تا که اهسته بگویند بتو ،،،،،،،،
    ۳۸۴ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    در بهار رویش دگری است درنبود خود جوانه نو ، اندیشه نو ، وما بیخبر از این همه زیبایی ، وغا
    ۴۱۸ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    بهرام معینی (داریان)

    نگاه میکنم نگاه به سینه مالامال از غم واندوه ودر حاصل از نبودنت ! که مرا احاطه کرده است وفر
    ۳۲۸ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1