سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

يکشنبه 28 شهريور 1400
  12 صفر 1443
   Sunday 19 Sep 2021

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی ، بنویس تا زنده بمانی.احمدی زاده (ملحق)

    يکشنبه ۲۸ شهريور

    اشعار دفتر شعرِ دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی شاعر حسن مصطفایی دهنوی

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر جا به حزب مردم ، شيطان بـر آمدي شيطان صفت زِ روضه ي رضوان درآمدي دستور ص
    ۱۶ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي كه بر خلق خدا ، رهبر هستي از همه خلق خدا ، بهتـر هستي دل به اميـد لط
    ۴۶ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    آن آدم اول ، به زمين آمده از كي كآن نسل و نژادش، به زمين اند پيا
    ۳۳ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    يارب ، قباي كوته من كي بُـريده اي در اين محيط جهل ، مـرا آفريـده اي
    ۲۴ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي بحر1 وجودت شده، بي مرز و كرانه بحري است ، هزاران بُوَدش2 موج سرانه زين
    ۲۵ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    بيا جانا زِ من بشنو ، بـشو يار نكو پيشه مرو همراه بدكاران ، خطر بهر تو
    ۲۴ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    قرآن ماكتاب هدايتس نگاه كن ، همرهش برو اين عهد و شرط پيش من اين جا بُوَد گرو1
    ۲۳ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا منم ديوانه ي تو ولـي نيستـم بيگانه ي تو زِ شيطا
    ۲۱ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما سر نهاده ايم ، به كوي ولاي تو ثابت قدم بمانده ، به زير بلاي
    ۴۱ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    یارب هدایتش کن ، عقل و عقیده ی من تا در میان این سر ، باشد مریده ی
    ۵۴ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا ، تويي داناتـر از من بده دانايي از خود ، باز بر من تو را
    ۹۰ بازدید     ۳۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا تو بودي ياور من چرا خاكي بـريزي بر سر من خداوندا من
    ۸۱ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي پسر ، پيروي از مردمِ بدكار مَـكُن با دغلكاري خود ، خلق گرفتار مكن
    ۵۴ بازدید     ۲۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    دلا در راه شب خيزي ،به سوي حق تكامل كن اگر محنت برت آرَد ،تو آن محنت1 تحمل كن در آ
    ۵۶ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي پسـرا ،حرف رفاقـت بزن حرف زِ بخششت و كرامت بزن وارث ايرانـي و
    ۸۴ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي پسـرا ، دَم زِ عدالت بزن سكه ي نامت ، به صداقت بزن رتبه و آن حُ
    ۶۵ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هستي به نام اين بشر و اين جهان زدن بتوان يقين ، قدم بر مُلك لامكان1 زدن
    ۶۲ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    برادر ره چنين باشد ،كه نيكي را زِ خود كردن نباشد اينچنين راهش ،كه از مردم طلب كردن
    ۷۰ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    سخن آراي چمن ، بوده در اين دير كهن تا كه زيور بكند، نكته ي خوبي زِ سخن پاك و
    ۶۲ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    سخنوران جهان ، جمله اين سخن گفتن كه تهمت است بدس،هر سخن به بد گفتن دو چيز نا
    ۷۱ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما بر سر دو راهيم ، يك راه كفر و ايمان بايد چه راه پوييم ، در اين م
    ۷۵ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    فارغ1 از غصه ي تحصيل عبادت بُوَد آن هر كه در راه تو ، مشغول اطاعت بُو
    ۷۶ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما غافل از وظيفه ي انسان نمي شويم در مُلك حق ، به همره شيطان نمي شويم ايم
    ۷۲ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    همين كه حكم خدا شد،كه ما نماز كنيم رُخ نياز به درگـاه بـي نياز كنيم
    ۶۴ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    به حكم قاطع حق ، هر چه اعتراض كنيم به روي خود زِ جهنّم دريچه باز كنيم هر
    ۵۷ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    كليد دانش خود ، گر بجوئيم درِ گنج خدا ، بتوان گشوديم خدا آن گنج دانش
    ۷۷ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما از دیار ملک صنوبر1 بیامدیم از عالمی به عالم دیگر بی
    ۶۳ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    بـر دست جهانی نَـبُوَد یک سـر کارم من کار جهان را ، همه بر دست بدارم
    ۳۰۰ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    در دایره ی مُلک جهان ، بی هنر هستیم ما بی هنران ،کی به ردیف بشر هستیم ما
    ۷۷ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما كه در ملك فنا ، كار بقاء ساخته ايم زين سبب مُلك فنا ، از نظر
    ۷۸ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    غوطه ور مُلك جهانـي منم رهـرو اين منزل فانـي1 منم مردِ ره
    ۷۱ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    كسي كه يك نفس ، آسودگي نديد منم جفا زِ مردم اغيار1 خود بديد منم كس
    ۸۷ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    نقطه ی توحید و هدایت منم صاحب هر رأی و ارادت منم رأی پیامبر(ص) بُوَ
    ۷۰ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر چه با چشمم، نظر در صحنه ي ميدان كنم گوي حق نَـبْود،كه غلطان با سر چوگان كنم
    ۹۰ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    من از دلم ، ره امر تو آرزو بكنم كجا كه امر تو جويم، وصل او بكنم تو آرزو
    ۶۶ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    من آمدم به مذهب رندان1 ، نظر كنم كردار نيكشان ، به جهان معتبر كنم
    ۹۲ بازدید     ۲۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    بيا اي هنـر پيشـه ي راه حق مـرا پيش بـر ، تا به درگاه حق
    ۸۲ بازدید     ۲۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا ، من آن بـی خانمانم چو مرغ بی پر و بی آشیانم اگر درد
    ۱۰۲ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا غلط كردم ، اگر گفتم مسلمانم يقين از اين مسلماني و گفتارم پش
    ۷۶ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    الهـا بار الهـا ! من چه سازم ندارم چاره جز با غم ، بـسازم خداونـدا
    ۷۵ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    من هـر قَدَر1 كه كورم ، دانا و با شعورم بنگـر كه چشم كورم ،كمتـر كند
    ۷۴ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    در چنين بحر عميقي كه فرو رفت سرم با خدايس كه در اين بحر چه باشد هنرم غرق
    ۸۳ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    زمـزمه ی مرغ سحـر،مي كند ايندم خبرم کز خداوند تعالـی ، چه بیایـد به سرم ا
    ۹۶ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    یارم خبرش نیست ، یقین از دل زارم گر یک خبرش بود ، بیامد به کنارم ای با خبر
    ۷۷ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدايا ، سـر به تسليم تو بودم به عمرم خدمت دين مي نمودم هر آنكس راه دين
    ۹۰ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    شعري كه من سرودم ، من نقش خود نمودم اين نقش عمر من بود ، عمري كه زنده بودم
    ۹۶ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    گر سالك اين راه تو بودي ، من نبودم من هم به همين راه ، كه بيگانه نبودم
    ۱۰۸ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خود را به ره جهل جهانی ، نَدَواندم این نکته فهمیده به مردم ، بچشاندم با جهل
    ۱۱۰ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    در ره دين و ديانـت چو قدم بنهادم آنچنان ضربه بـخوردم كه زِ پا افتا
    ۱۰۹ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا ! تو مي ديدي بد هستم چرا خلقم نمودي ، گر بد هستم من اَر ديوانه م
    ۹۹ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدايا ، گر زِ اول كافر هستم مسلمانـي تو ، نامـد1 به دستم صراط مستقيمـ
    ۸۵ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    گـر بحر پـُر زِ آب خدا را نـديده ام ليكن به شوره زاري خاكـش خزيده ام
    ۱۱۰ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما را پدري بود ، من از نسل وي هستـم گر جنت و فردوس1 برون كرد ز دستـ
    ۱۰۷ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    بشنو برادرا ، سخن با صفاي حق درمان بُوَد به درد شما ، مومياي حق
    ۹۸ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    در اين زمانه دلم، غرق بُهتـس و تشويش1 كه دل بدست كمان ابرويَست وكافر كيش2 كنم چه
    ۱۱۴ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي يار بيا ، پنـد مرا دَمـي بكن گوش تا من به تو پندي بـدهم ، بدون سرپوش
    ۱۱۶ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا تویـی داناي دانش به من بنما ره معنای دانش تو را دانش
    ۱۰۰ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا تویـی داناي دانش به بي دانش دهي نان بي كِشاكش گذاري نانِ دانا
    ۱۱۵ بازدید     ۲۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا تو دانـي سِـر دانش به بي دانش ، دهي اسرار پوشش به خلق خود ، ز
    ۱۴۳ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    شب تاریک و ظلمانی ،که رسم جاهلیت بود محمد(ص)آمد وشب را،چو روز روشنش بنمود محمد
    ۱۱۱ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    بارالها به تو دل را بسپردم،که شوی غمخوارش دل من رو به تو آورد ، که باشـی یا
    ۸۸ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي يار اگر تو گُلرخ1 خود را بـبيني اش لذت بري چو روبروي آن بـشيني اش
    ۱۱۶ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    در قضاوت1 بين ملت ، اي پسر هشيار باش حكم حق را در نظر آور، به ملت يار باش
    ۱۰۹ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    در و ديوار مطبخ ها، همش دود سيا1 رنگس در و ديوار منزلها ، تمامش نقش نيرنگس
    ۱۳۹ بازدید     ۳۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    نزد نبي اكرم(ص) ،حكمي به دين قرارس احكام حكم يزدان ، بر راستي سوارس دين پ
    ۱۳۱ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    به جان دوست كه جانم زِ دين جدا نشدس ولي به صانع دين ، همچو توتيا1 نشدس هزار
    ۱۰۳ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    پيرو حكمت جم باشي كه بتوان به جهان سكه ي نام خودت ،از ره حكمت بزني تو كه از
    ۱۰۶ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    دانش و علم علی(ع)،کنز1 نهان است هنوز بهتر از گنج ،در این دور زمان است ه
    ۱۱۴ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدايا آگهي ، من بد نكردم زِ بدكاري به من نَبْود نشاني اگر در كود
    ۱۰۰ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر آنكه كار جهانش ، ز‍ِ دستش آبادس زِ كار هردو جهان دلخوش است ودلشادس طريق نا
    ۹۴ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    برو به راه خود اي ابله1 اين چه فريادس لباس ساده ي من ، رنگ دست استادس لباس
    ۱۰۴ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    این شعرها نوشتم ، شاید به غیرت آیی در مُلک دین و وجدان،تخم عمل بـپاشی مردا
    ۹۹ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    به پاس خدمـت وجـدان بتازيـد كـز آن خدمـت يقينـاً سـ
    ۱۰۴ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي عُمر شاكي به پيشت آمد از دست علي(ع) گفت اندر كعبه‌،آن بر من چرا ضربت زدي
    ۱۰۰ بازدید     ۲۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    کار دانایی و دانش ، همه بر دست خداس پیش دانایی حق ، دانش ما همچو گداس
    ۹۷ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي قادر سبحان ، تو كه آگه زِ من هستي حاجت زِ تو خواهم،به دعاها به دو دستي بدب
    ۱۰۹ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اگر پيرمردم من ولي ، چون طفل نادانـم هنوز از كيفر جرم وگناه ، دركُنـج زندانـم
    ۱۰۱ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اين ره همان دو راهيست،در پيش آدم وديو بحثـش مگر نـخواندي از دوره ي سليمان دستگاه
    ۱۲۳ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا ، تويي با دانش آموز تو را دانش بُوَد،بيش از شب و روز مرا دانش نمي
    ۹۶ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    كس اَر نيك صولت بُوَد در جهان كنـد تازه آئيـن پيغمبـران هر آنكس كه
    ۱۱۵ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۸۱۷ پست فعال در ۱۱ صفحه

    آخرین نقدهای شاعران سایت

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1