سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

يکشنبه 3 مهر 1401
  29 صفر 1444
   Sunday 25 Sep 2022

    بیشترین مخاطب

    کانال تلگرام شعرناب

    بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

    يکشنبه ۳ مهر

    اشعار دفتر شعرِ دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی شاعر حسن مصطفایی دهنوی

    حسن مصطفایی دهنوی

    خــدايـي كــه مــي باشــد آمـــرزگار بــشـــر را نــموده مـعـمـــاي كــ
    ۸۷ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    شنيدم من از گفته ي ديگري كه اين گفته باشد زِ خيرالانام تبسم1 به با
    ۹۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر آنکس راه حق را بیشتر رفت از این چرخس برآن پرتاب سنگ است دلم از گردش
    ۹۴ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    گر از دستور بينايي ، حدودي را توان ديدن گر از تاريخ ايراني ، حدودي را بـف
    ۱۱۲ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    مصطفي(ص) در عمل مصمّم1 بود رأس پيغمبري اش، خاتـم2 بود چون پيمبر زِ اول
    ۸۰ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    سوي خدا دو دست ، دعا دار كن اظهار دوستي ، بـر آن كردگار كن د
    ۱۰۱ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ياوران آن حكم حق ، درملك حق آزاد نيست اينكه غيرازحكم حقست،اينكه جزبيداد نيست حكم
    ۸۵ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    مرا سررشته بر دستس،که آن سر رشته از یاری است اگر وِل كردم آن رشته، نمایانس که انکاری
    ۹۷ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    سلطنت حكم حق،جنبه ي توحيدي است گر نشناسي تو حق،جنبه ي نوميدي است سلطنت حكم حق
    ۹۲ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    مرا افتاده طبعی ، سر بلنـدی است که در افتاده طبعی ، ارجمندی است هـر آن
    ۸۴ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هرکس که در طریق ره حق ، روانه است حقش گرو یقین به همین ره بهانه است جانـا
    ۸۴ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    مرام و مذهب رندان1، گُلاب مشكين است چنانچه در پي امـر خـدا و آييـن ا
    ۸۵ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر که دنیا به حق ، برترین است نقش دنیا بر آن آتشین است هر
    ۸۸ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    كلاه سروريِ سروران ، كلاه من است طريق علم و هدايت ،بَرين1 كلاه من است من اين
    ۱۰۹ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    مقیاس1 مُلک هستی،بر ما نه آن عیان است بر ما همین بیانس،کین2 هستی اش چنان است
    ۱۰۷ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اندر اين كامسرا1 ، آدم و خر رهگذر است از دري آمده اس ، از در ديگر بِدر
    ۸۱ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    سرو آزاد منش ، سبزی تو در خطر است سُبل1 مانند تو سبز است و پُر بار و بَـر2
    ۱۲۶ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    با تربیت نشانه ی مخصوص آدمی است كآن لایق بزرگی خلاق اکبر است بی ترب
    ۸۵ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    وفا زِ چرخ مجو ، چرخ كينه كردار است طريق گردش آن ، خون آدمي خوار است
    ۹۴ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    بر راستی به روی زمینِ خدا ، قدم بزن تا خلق این زمین ، بـتوانند قدم
    ۱۰۴ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما بي خبران ،یک خبر از رأی تو جُستن حسرت خورن آنها ،که خبر از تو نجستن ما ر
    ۸۵ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    آن پادشه خوبان ، بـر جمله و بـر پاکان از امر خودش راندس،بر جمله بشر فرمان
    ۸۱ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خـداوند دانـاي فـرد غـفور به دستـش بُـوَد گردش اين امـور تسلـط نـداد
    ۱۱۳ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ياوران از جور دنيا ، غصه اي دارم به ياد دين ومذهب شد ضعيف از جور خلق كج نهاد
    ۹۶ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي ديوِ ستـم شعار بغداد از جور و ستم ،فزون زِ شدّاد2 از نسل و نـژاد
    ۹۹ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    به حق هركس بشد بينا ،ديگر حرفي نمي گويد نه صحبت ميكند با كس،نه در باطل رهي پويد به ح
    ۸۷ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    سرخُش1،كه در تكامل انسان دلاور است راه تكاملش ، برِ انسان چو رهبر است شاعر
    ۱۴۲ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    تا در حریم کعبه ، دمادم دلاوری نتوان به راه کعبه، به مقصد تو پی بری آنجا
    ۹۲ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما راه كربلاست كه هموار مي كنيم خود را به كربلا چو پرستار مي كنيم ما پيروا
    ۹۹ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما پيروان قُله ي الله اكبريم با اين شعار،همه در خدمت رهبريم ا
    ۱۲۵ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما ملت دین داریم ، بر دین خدا یاریم بر مذهب و دین خود، دلبسته و هوشیاریم ما
    ۹۶ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    حاجي به كعبه رفتنـت ،از خود سري بُوَد دستـت دراز و علم تو در كوتهـي1 بُوَد
    ۱۱۲ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ای وهب1 قربانت ای آرام جان از خودت مهر و وفا دادی نشان با سعادت روبرو
    ۹۶ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    رسم است ،راه خود روی و کینه در جهان ظلم و جفا و کینه ، مرا کی دهد امان1 از
    ۹۳ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدا ، خدا ، خدا ، خدا ، منم گدا ، منم گدا گداي كويَت اي خدا ، تو را همي زند
    ۱۰۷ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    الا ای آشنای این زمانه بگو با من چه سازم زین میانه نه بگذار
    ۹۷ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ای به خدا ، آشنـا یا حسن(ع) مجتبـا نام تو پاینده است
    ۱۰۹ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي آدميان ، گويمتان امـروز صلاحي1 اصلاح بشـر مي بُوَد آثار ا
    ۱۶۲ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي آنكه با چنين زحماتت ، بِدر شوي بايد قبول ملت ، نيكو نظـر شوي
    ۱۰۳ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خدايا تو بـر دين و ايمان ، مبينـي نـباشد مرا فكر و درك و يقينـي ه
    ۱۰۹ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    فكرم خدا ، به نظم جهانت روان كني يا خواهي از سرم ،همه فكرم برون كني اي
    ۱۳۸ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    طراز مُلك محبت ، اگر نمي داني زِ صدق و راستي، آماده كن كه بتواني زِ كذب وحي
    ۱۳۲ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    نصيحت بشنـو از من جاودانـي مشو عاشق بـر اين دنياي فانـي1 تويي
    ۱۱۷ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا چه بود اين زندگاني نه وضع خوبي و نه آب و ناني همه عمرم ، من
    ۱۹۴ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ای خدا نمی دانم ، من طریق سبحانی لیک صحبتم باشد ، در طريق عرفاني تا
    ۱۰۴ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    مُنعم و درويش و شاه ،ماتـند1 از تيغ علي(ع) تيغ كس در راه دين ، نآمد به آن
    ۹۵ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    آفرين بـر شيعيان ، صد آفرين بـر آن علي(ع) رهبـرس بر مسلمين ، فرمانده در فرما
    ۸۷ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي بشر خيره سر2 ،خيره سري تا به كي كبر و غرور و دغل ، كينه وري تا به كي در
    ۲۶۶ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    جانا تو به دنیای دنی ، گر نبری پِی بیهوده کنی وقت جوانی خودت طی1
    ۸۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    مرا آورده در بازار خود عطار امروزی برای درک این مطلب ، شَوَم عطار دلسوز
    ۸۳ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اگر بينا بصر گردم ،كه چشمم وا كنم روزي ببينم در غلط بودم ، چو قارون زر اندوزي
    ۹۶ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا ، تو كه داناي رازي چرا خَلقت بُوَن1 در حُقه بازي تو كه دانا
    ۷۹ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي داور زمانه ، عيان كن تو داوري تا هر كه گمشده ، تو به راهش بيا آوري
    ۹۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر بشر را كه بر آن ، فيض الهس نظري فيض بخشي بكند ، بر همه فرد بشري هركه
    ۹۳ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    آنجا كه كار نيك و بدِ خود ، تو پي بري ايجاد شد طريقه ي نيك برادري
    ۷۰ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا چه دين داري،تو دين را واژگون داري هرآن فردي كه ديندارس،همان را ناتوان داري
    ۹۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    كار غلط ملت ، بـر ما نـدهد سودي كي كار غلط باشد ، بـر ما ره
    ۷۸ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هر جا به حزب مردم ، شيطان بـر آمدي شيطان صفت زِ روضه ي رضوان درآمدي دستور ص
    ۹۶ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي كه بر خلق خدا ، رهبر هستي از همه خلق خدا ، بهتـر هستي دل به اميـد لط
    ۱۰۹ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    آن آدم اول ، به زمين آمده از كي كآن نسل و نژادش، به زمين اند پيا
    ۸۴ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    يارب ، قباي كوته من كي بُـريده اي در اين محيط جهل ، مـرا آفريـده اي
    ۸۵ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي بحر1 وجودت شده، بي مرز و كرانه بحري است ، هزاران بُوَدش2 موج سرانه زين
    ۸۶ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    بيا جانا زِ من بشنو ، بـشو يار نكو پيشه مرو همراه بدكاران ، خطر بهر تو
    ۱۱۸ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    قرآن ماكتاب هدايتس نگاه كن ، همرهش برو اين عهد و شرط پيش من اين جا بُوَد گرو1
    ۷۷ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا منم ديوانه ي تو ولـي نيستـم بيگانه ي تو زِ شيطا
    ۲۱۰ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما سر نهاده ايم ، به كوي ولاي تو ثابت قدم بمانده ، به زير بلاي
    ۸۶ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    یارب هدایتش کن ، عقل و عقیده ی من تا در میان این سر ، باشد مریده ی
    ۱۰۱ بازدید     ۲۲ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا ، تويي داناتـر از من بده دانايي از خود ، باز بر من تو را
    ۲۳۵ بازدید     ۳۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    خداوندا تو بودي ياور من چرا خاكي بـريزي بر سر من خداوندا من
    ۱۲۹ بازدید     ۳۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي پسر ، پيروي از مردمِ بدكار مَـكُن با دغلكاري خود ، خلق گرفتار مكن
    ۲۱۸ بازدید     ۲۳ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    دلا در راه شب خيزي ،به سوي حق تكامل كن اگر محنت برت آرَد ،تو آن محنت1 تحمل كن در آ
    ۲۰۲ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي پسـرا ،حرف رفاقـت بزن حرف زِ بخششت و كرامت بزن وارث ايرانـي و
    ۱۳۰ بازدید     ۲۵ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    اي پسـرا ، دَم زِ عدالت بزن سكه ي نامت ، به صداقت بزن رتبه و آن حُ
    ۱۰۱ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    هستي به نام اين بشر و اين جهان زدن بتوان يقين ، قدم بر مُلك لامكان1 زدن
    ۹۵ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    برادر ره چنين باشد ،كه نيكي را زِ خود كردن نباشد اينچنين راهش ،كه از مردم طلب كردن
    ۱۱۱ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    سخن آراي چمن ، بوده در اين دير كهن تا كه زيور بكند، نكته ي خوبي زِ سخن پاك و
    ۱۰۲ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    سخنوران جهان ، جمله اين سخن گفتن كه تهمت است بدس،هر سخن به بد گفتن دو چيز نا
    ۱۱۲ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما بر سر دو راهيم ، يك راه كفر و ايمان بايد چه راه پوييم ، در اين م
    ۱۱۱ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    فارغ1 از غصه ي تحصيل عبادت بُوَد آن هر كه در راه تو ، مشغول اطاعت بُو
    ۱۲۰ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    حسن مصطفایی دهنوی

    ما غافل از وظيفه ي انسان نمي شويم در مُلك حق ، به همره شيطان نمي شويم ايم
    ۱۰۵ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۸۷۴ پست فعال در ۱۱ صفحه

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1