سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

سه شنبه ۱۸ مرداد

اشعار دفتر شعرِ تا غروب . . . شاعر محمد ترکمان(پژواره)

محمد ترکمان(پژواره)

خلاصه، خلاصه ندارد!
۱۸۰ بازدید     ۳۲ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... سلام...
۱۳۰ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... از جهل بشرّ
۱۳۵ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

به هر سینهِ برشته که رسیدی نامِ مرا آواز کن...
۱۲۴ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

شعر گفتن یک دل تنگ می خواهد و چند جغرافیای سوخته جهان بینی...
۱۹۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
۲۵۵ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

” آرزو ” بگو به دلم هنوز…
۱۸۸ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

هی بیداد!
۲۳۶ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

با ما، روزگار عجیب غریبی می کند!
۲۸۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

......
۳۱۶ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

. . . . . . .
۳۱۹ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

...
۶۷۲ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

...
۳۷۶ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... سلام...
۴۰۲ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

در این پاییز سیاه!
۲۸۳ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... تو را دوست داشتم...
۵۰۹ بازدید     ۴۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

.... یادت هست آن شبِ ابری
۱۰۹۱ بازدید     ۶۵ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... هنوز
۵۶۰ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

با لهجه ی خیس باران،
۵۱۱ بازدید     ۱۶ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... هستی ام تمام، یک عصاست...
۵۰۵ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

… چراغم را برای کسی می افروزم‌ که خاکسترم را لگد نکند!
۵۴۷ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

چه عرض کنم...؟
۵۰۷ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

نیامدی با من
۳۵۹ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

...
۵۷۱ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... دور می شوم
۳۴۸ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... اما من در زیر بارش در کنارش خسته بودم
۵۰۲ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

...
۶۱۷ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... با ناگفته ها، چه گویم که گقته ها را همه گفته ام!
۶۲۵ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... در بیداری حتی!
۴۱۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

دمی کنار تو شاید حرام بود به من!
۳۰۷ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

:9: :9: :9:
۵۴۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... درد نداری اگر، سر به سر دلم نگذار...!
۹۶۰ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

شبی با من بمیر!
۵۳۸ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

. . .
۵۶۸ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... با وقار!
۵۷۱ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

هنوز...
۴۹۳ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... یعنی...
۶۱۸ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

به هر سینه برشته که رسیدی نامِ مرا آواز کن!
۳۳۱ بازدید     ۱۷ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... نیا بهار!
۵۲۴ بازدید     ۱۲ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

نه عصای آن راست ایستاده، نه دعای این صدای تبر می دهد...
۴۹۴ بازدید     ۶ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

ملولم!
۴۲۱ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... حوصله طناب ها در اسارتِ لحظه های انتظار پوسیده اند!
۴۲۱ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

دل ها روزی اگر به دست آورم،
۵۴۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

......
۵۳۹ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

...
۴۵۷ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

شعر کوتاه، خلاصه نباشد اگر پیچیده اما سرتاسر هنر، نه دیگر شعر است و پیش پا افتاده، نه حتی یک خبر!
۴۵۲ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

.. . . . . .
۶۱۹ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

هر آدیس آبابای دنیا،
۴۹۳ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

کوبه چرخشی...
۵۵۰ بازدید     ۸ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

نوشته ساده شعر نیست.
۴۵۹ بازدید     ۱۵ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

حوا به"برف" دلش بها می داد اگر آدم به حرف خدا،،،؛ نه مسیح بر چلیپا
۸۰۷ بازدید     ۷ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

خلاصه، خلاصه ندارد
۱۱۹۱ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

" شعر " نه به تخت است، نه به - رخت - استادی!
۳۰۷ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

تا " فاصله " هست،
۹۶۹ بازدید     ۱۸ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

پرده ی گوش هایم دیگر بدهکار هیچ همهمه ای نیست
۵۱۷ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

نیش می زنند دلم را عقرب هایی " کِه هِ هِ
۷۴۱ بازدید     ۴ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

برای همه خیمه بودم برای خود هیمه!
۴۱۴ بازدید     ۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

...
۷۸۸ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

غروب که سر می رسد تنهایی ام دلش می گیرد
۴۸۴ بازدید     ۱۳ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... سالوس بودم اگر، ویلایی در چالوس داشتم با سوگلی ام ونوس قلعه ای بر سیاره اورانوس!
۴۵۲ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

. . . . . .
۵۸۸ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... نه سحر آمد نه خبر از قاصدک!
۱۱۲۰ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

روزگار، عجیب غریب می گذرد!
۴۳۲ بازدید     ۲۲ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

خطابی به سلبریتی های غربگرا و عوام فریب!
۴۳۵ بازدید     ۱۰ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... اولی خاص نیست بلکه شامل تمام روشنفکرانی می شود که الگوی شایسته ای برای جوانان ما نیستند!
۵۱۲ بازدید     ۱۴ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... تو دنیای منی و من آخرتی سوخته!
۴۷۸ بازدید     ۴۷ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... آن گردن کلفت، گفتم پس چکاره است؟
۳۰۸ بازدید     ۱۱ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

......
۳۷۳ بازدید     ۹ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... گاهی باید زمین خورد دمای دست ها را تا اندازه گرفت ردی یا، از آدمیت!
۲۸۱ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

محمد ترکمان(پژواره)

... امشب لیلی مردم نان است!
۴۵۰ بازدید     ۱ نظر

ادامه شعر

مجموع ۱۳۴ پست فعال در ۲ صفحه

نقد و آموزش

نظرات

مشاعره

کاربران اشتراک دار

محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک

حمایت از شعرناب

شعرناب

با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
1