سایت شعرناب محیطی صمیمی و ادبی برای شاعران جوان و معاصر - نقد شعر- ویراستاری شعر - فروش شعر و ترانه اشعار خود را با هزاران شاعر به اشتراک بگذارید

منو کاربریعضویت در شعرناب
درخواست رمز جدید

معرفی شاعران معاصر

انتشار ویژه ناب

♪♫ صدای شاعران ♪♫

تقویم روز

دوشنبه 10 مهر 1402
  19 ربيع الأول 1445
   Monday 2 Oct 2023

    پر نشاط ترین اشعار

    کانال تلگرام شعرناب

    حمایت از شعرناب

    شعرناب

    با قرار دادن کد زير در سايت و يا وبلاگ خود از شعر ناب حمايت نمایید.

    بنویس تا زنده بمانی ،هر که نوشت پادشاه می شود. فکری احمدی زاده(ملحق)

    دوشنبه ۱۰ مهر

    اشعار دفتر شعرِ دل مویه شاعر خالد بایزیدی(دلیر)

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) برای قتل وعام مسلمانان بورما 1- ازآن روز که دربورما زن وکودک را پیر
    ۵۲۱ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندشعراز:ژیکال مریوانی(شاعره معاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) 1- توبگوئید: روزی برگردید... بیش
    ۷۶۸ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    عاشقانه ای از:خالدبایزیدی(دلیر) اشکهایش را که به آزمایشگاه بردند همه گفتند: هیچ اش نیست... ازفر
    ۸۴۸ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری زیبااز:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه از:خالدبایزیدی(دلیر) «زلف» کالی! روبروی آئینه گفت:
    ۸۲۷ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) «مادربرای چه» مادر! گاه که... کودکی بی
    ۷۴۳ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) «قله» چندین قله ی کوه رادیدم باسرافرازی
    ۷۲۷ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد)سلیمانیه-عراق ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)ونکوور-کانادا «روزه» به پیش
    ۶۶۱ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    طرح ای از:خالدبایزیدی(دلیر) من هیچ وقت گریه نمی کنم اماهرگاه که گریه ام می گیرد سیگاری رامی گیرا
    ۵۸۰ بازدید     ۲ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندشعراز:صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)ونکوور ..................................
    ۵۰۶ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چهارکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) برای ستایش قریشی کودک شش ساله ای که هرگزبه خانه اش بازنگشت ..
    ۷۷۱ بازدید     ۵ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «عدالت زندگی» فرش بافی! فرشی رابافت سرمایداری... باقیمتی ارزان فرشش
    ۷۹۴ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) وقتی که مادرم! زنده بود همیشه نگران این بودم که مبادا... بدورازچشم او
    ۷۵۶ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    سه شعراز:خالدبایزیدی(دلیر) برای سهراب رحیمی شاعری که ققنوس وارسوخت ودرخاطره شمع جاودانه شد 1- وق
    ۶۷۰ بازدید     ۶ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) تقدیم به معلولین دیشب! پاهایم را درخواب دیدم که کوههارادرهم می درنور
    ۶۳۹ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «گل» به مادرم گفتم: آیا پدرهرگز! برایت گل می خرید؟ مادرم گفت: فرزندم
    ۶۰۰ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» گاه می خواهم! ارتباطم را به همه زمینیان قطع کنم وتنها رابطه ام
    ۶۰۸ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) طرح درجهان! طعم خیلی چیزهاراچشیدیم امازالوصفتان هرگزنگذاشتند طعم زند
    ۵۲۷ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» باران را ازاین روست! دوست میدارم که پنهانی ترین اشکهایم را درز
    ۵۸۸ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندطرح از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- قدرهمدیگررابدانیم چنانکه رفتیم... دیگرهرگز! برنخواهیم گشت؟! 1-
    ۶۰۶ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) بچه که بودم! ازنیش زدن زنبورهامی گریختم حالا که بزرگ شده ام ازنیش زدن
    ۵۹۶ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» دیروز! من ودنیا... درازدحام خیابانی به هم برخوردیم «هردو متنف
    ۵۵۷ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «نگاه ابری مادر» آسمان چه یکریز یکریزمی بارد راستی مادرباز! تکه های اب
    ۵۸۳ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- آرزوهایم را می دیدم: که نورس وناکام بربالهای پروانه سرگ
    ۶۷۷ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) به پرویزشاپورکه گفته بود: باکامیارپسرم زندگی می کنم وماهانه با13 هزاروپ
    ۷۰۶ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    دوکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- چه بیهوده است عاشق شدن درین زمانه ی که گاه می بینم: عشق
    ۶۳۳ بازدید     ۲۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    دوشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) تمام شبهای یلدارابه انتظارت می نشینم حتی اگرنیایی بازبامیددیدارت می نشین
    ۶۵۲ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) شب یلدایعنی:دورهم بودن شبی فارغ ازاندوه وغم بودن «دلیر»پایان عمرخفاش ا
    ۹۳۰ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) توکه رفتی عصای نیزبرای خودخریدم چون می دانستم: دلم تاب وتوان دوری ات
    ۶۲۲ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چهارسروده کوتاه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- دخترکان کوبانی! باپیرهن سرخ وسپیدوسبزحسرت درسوگ سرزمین ب
    ۶۳۳ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «دخترکوبانی» شب! درنگاه آئینه ی دخترکوبانی زلف سیه اش را شانه می کرد
    ۸۱۱ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    سه کوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- زنی باپیرهن حسرت درسوگ آرزوهای به بادرفته اش به ماتم واند
    ۵۸۹ بازدید     ۹ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) زمانی ست درخت برگهایش را به بادسپرده شاخه وبرگ برگ اش را از یاد برده «د
    ۵۷۸ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعراز:خالدبایزیدی(دلیر) به سربازان گمنام دفاع مقدس «سربازگمنام» تنهاآسمان دیارمن بارانی است تنها
    ۵۹۶ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندشعرعاشقانه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1-ای بانوی من ازوقتی که رفته ای آب وهوانیز... بهم ریخته است
    ۵۷۶ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) به:حسین معدنی مربی والیبال ایران که چه سبکبال به شکوفه های ستارگان پیوس
    ۶۴۰ بازدید     ۱۲ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «دلتنگی» کاش! دربهشت تلفن بود تاکه به مادرم زنگ می زدم ومی گفتم: ماد
    ۷۱۲ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندمنیمال از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- چه بسیاردلم راشکستند اماهیچ ازپای ننشستم تکه تکه هایم را جمع
    ۶۴۵ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «وطن» به وطنم که بازگشتم خاک اش را وجب به وجب اندازه گرفتم که مبادا
    ۶۴۱ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) کاش می شد همه پرندگان درقفس را مست ...مست کرد تاکه دراوج خیال درآسمان
    ۵۸۷ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «درد» به کماکه رفتم تنهادردی راکه احساس کردم درد!دوری ات بود وآن که د
    ۵۷۶ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    دوکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- چشمان ات لانه ای است دراوج بی پناهی ام نازنین ام! بااشار
    ۶۳۵ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) طرح می خواهم ! روحم را به تاریک ترین شب بسپارم تادیگرهرگز روزرابه ان
    ۶۶۳ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    دوکوتاه سروده از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- من ازپدرآموختم که چگونه صبورومقاوم باشم گاه که نان
    ۶۶۴ بازدید     ۱۸ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    دوشعرکوتاه از:خالدبایزیدی(دلیر) به شهیدان دفاع مقدس گل عشق درباغچه ای گلها یکی یکی به
    ۶۹۶ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندشعرکوتاه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- برگهاکه به زردی گر
    ۷۲۲ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    دوشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) 1- دیشب! خواب می دیدم به بهشت رفته بودم همه جارا سرک کشی
    ۵۶۷ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) به استادم:محمدمحمدعلی 1- درپنجره ی تنهایی ام سیگاری رامی گیرا
    ۶۵۳ بازدید     ۳ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    طرحی از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» جهان قفسی است ومن کبوتردربند آن آه خدای من! به من بگو
    ۸۷۱ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    دوکوتاه سروده:خالدبایزیدی(دلیر) 1- چه غمگینانه آسمان! به قفسی پرازپرندگان ذل زده بود
    ۵۸۴ بازدید     ۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) زمستان! پشت کرده بود به تابستان تاکه قندیل هایش ازآن سوی دا
    ۶۰۱ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چهارسروده از:خالدبایزیدی(دلیر) به شهیدجاودانه:علی خلیلی «مرگ شاهین» شاهین به گاه مرگ
    ۶۵۹ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «قراربود...!» قراربودباآرزوهایم بروم اماآنهاراازمن گرفتند پس ا
    ۶۵۳ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    بهارانه های از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- برای آمدن بهار هیچ نیازی به شکوفه هانیست نگاه تو
    ۶۳۸ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «غم» درین جا! همه چیزروبه راه است هیچ چیز کم ندارم تابخواهی
    ۴۹۱ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «عاشق شدن» پدرم می گفت: فرزندم! گناه نکن من نیزبه احترام
    ۵۹۵ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «وطن» به وطن که بازگشتم خاک اش را وجب...وجب اندازه گرفتم
    ۱۲۰۹ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «گمشده» ...آه! درهمان راهی گم شدم که درکودکی هایم گم شده بو
    ۵۵۸ بازدید     ۲۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» برای شستن پیرهن زندگی تمام اشکهایم را درکاسه ی آسمان ریخ
    ۵۶۶ بازدید     ۳۲ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» چه بسیار! بابوسه ای شانه هایم را تازیانه زده اند وزیر
    ۶۱۳ بازدید     ۳۳ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «فریاد» به سربازان وطنم که اسیردشمن اند چشم هایم رابستند تاجای
    ۵۲۸ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) بوسه اناالحق خواستند: بوسه ای را به داربیاویزند گل سرخی
    ۵۴۹ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    طرح ای از:خالدبایزیدی(دلیر) طرح هیچ می دانید: چرا؟ آسمان را ماتم ومه فراگرفته مه غ
    ۵۳۹ بازدید     ۱۹ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    دوبداهه از:خالدبایزیدی(دلیر) تقدیم به:بداهه سرای معاصر
    ۷۹۵ بازدید     ۹۲ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «میلاد» درآن دم که دل به امید خدابستم پیمان با ماه تابان مصطفی بس
    ۷۰۵ بازدید     ۲۶ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» به خار! بدنگوئیم... آنقدرکه او گل رابغل می کند من
    ۶۱۷ بازدید     ۳۵ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «تنهایک روز» ماتنهایک روزطولانی زندگی می کنیم وآن یک روزنیز...
    ۱۳۲۴ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «زن» زن تصویری ازآئینه است وآئینه تصویری از زن ازاین روس
    ۶۷۵ بازدید     ۱۳ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    کوتاه سروده ای از:خالدبایزیدی(دلیر) غریبه ای! برای قطاری دست تکان می داد که به وسعت فراق
    ۵۰۶ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    طرح از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- گام برمی دارم هرچه می کوشم به سایه ی روح ام نمی رسم تاکه
    ۶۶۶ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چهارطرح کوتاه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- جلاد! طناب دار را که آویخت گل... فریادبرکشید
    ۸۹۸ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    چهارشعراز:لطیف هلمت(شاعرمعاصرکورد) ترجمه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- تنهاازدوچیز کینه دارم
    ۱۹۲۵ بازدید     ۲۷ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعراز:خالدبایزیدی(دلیر) طرح جنگجویی که...! ازمترسک بترسد بی گمان جهان رانیز فتح کند
    ۹۵۶ بازدید     ۱۵ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) من نمی خواهم! درسرزمینی زندگی کنم که تنهامرگ بمساوات تقسیم شو
    ۷۰۰ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    طرح از:خالدبایزیدی(دلیر) «طرح» صدای پایت که آمد ازویلون زدن دست کشیدم
    ۶۵۴ بازدید     ۱۱ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    ازدرختی پرسیدم: ازچه اندوهگینی گفت: ازاین که ازمن چوب
    ۸۹۵ بازدید     ۱۶ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    دوشعرکوتاه از:خالدبایزیدی(دلیر) 1- گدایی! درغروب غمگین نگاه اش ازچکاوکی تنها نغمه ای
    ۷۴۱ بازدید     ۱۷ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) چه غمی دردل دارد آسمان چه یکریز.یکریزمی باردباران «دلیر»شایداندوه
    ۷۵۲ بازدید     ۱۴ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «قانون» شاید... ازبی عدالتی ماست که مدام ازقانون حرف می
    ۶۹۱ بازدید     ۱۰ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) «تردید» به چشمان مردمم نگاه می کنم آه... انگارنگاهشان دو
    ۶۶۱ بازدید     ۸ نظر

    ادامه شعر

    خالد بایزیدی(دلیر)

    شعری از:خالدبایزیدی(دلیر) من هرگزباورنمی کنم مرگ را خزان بی هنگام.ریزش برگ را آخرچگونه گل ب
    ۸۹۲ بازدید     ۷ نظر

    ادامه شعر

    مجموع ۲۴۸ پست فعال در ۴ صفحه

    نقد و آموزش

    نظرات

    مشاعره

    کاربران اشتراک دار

    محل انتشار اشعار شاعران دارای اشتراک
    کلیه ی مطالب این سایت توسط کاربران ارسال می شود و انتشار در شعرناب مبنی بر تایید و یا رد مطالب از جانب مدیریت نیست .
    استفاده از مطالب به هر نحو با رضایت صاحب اثر و ذکر منبع بلامانع می باشد . تمام حقوق مادی و معنوی برای شعرناب محفوظ است.
    1